Gå direkt till innehåll
Cloetta förbättrar sitt globala IT-nätverk med Interoutes digitala infrastrukturplattform

Pressmeddelande -

Cloetta förbättrar sitt globala IT-nätverk med Interoutes digitala infrastrukturplattform

Interoute Cloud Connect accelererar och optimerar accessen till molnapplikationer, vilket hjälper Cloetta i övergången till Microsoft Office 365.

Stockholm, 6 april 2016. Interoute, ägare och förvaltare av ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, meddelar idag att Cloetta, marknadsledande inom konfektyr i Norden, har valt Interoute Cloud Connect (ICC) för att möjliggöra företagets övergång till Microsoft 365:s molnbaserade applikationer och därmed hjälpa dem att på ett effektivt och flexibelt sätt hantera de globala IT-användarkraven vid ett mobilt arbete.

Cloetta tillverkar sockerkonfektyr, chokladprodukter, pastiller och tuggummi som säljs på mer än 50 marknader världen över. Populära produkter i Sverige är bland andra Ahlgrens bilar, Malaco, Läkerol, Cloetta Kexchoklad, Polly, Center, Mums-Mums, Plopp och Guldnougat. Företaget har 2 500 anställda och fabriker i mer än ett dussin olika länder. Eftersom deras lokala kontor nu migrerar till Microsoft Office 365, och börjar använda sig av flera molnbaserade applikationer, behövde de en nätverkslösning som kunde stödja detta mer distribuerade arbetssätt.

ICC fungerar som en molnaccelerator som optimerar dataflöden intelligent mellan det lokala kontorets IT och huvudkontorets privata moln, samtidigt som det accelererar tjänster som levereras från diverse publika moln. Interoutes digitala backbone med ICC utplacerat i utkanterna ger de lokala kontoren snabb Internetaccess till de applikationer de behöver i en säker, kontrollerad miljö som är integrerad med det MPLS kärnnätverk som bär Cloettas kritiska datatrafik.

ICC har installerats på Cloettas 26 verksamhetsställen i Europa och samtliga är integrerade med VPN, men levererar även säker, lokal Internetbreakout för lokala applikationer och molnbaserade tjänster. ICC hjälper Cloetta att maximera användandet av den lokala Internetuppkopplingen som ett kostnadseffektivt komplement till företagets nätverk. En fördel för Cloetta med ICC är att det ger IT-teamet full kontroll över hur det dirigerar trafiken över nätverket med övervakning i realtid. Varje installerad ICC-enhet har eninbyggd brandvägg, programvara för nätverksacceleration, samt stöd för dynamiskt val av framföringsväg för att dirigera och prioritera applikationstrafiken. Detta säkerställer optimal prestanda även över den lokala Internetuppkopplingen.

Magnus Nilsson, senior IT-manager på Cloetta, säger:

- Vi är ett modigt företag och kräver en leverantör som är lika framåtsträvande som vi, därför väljer vi att arbeta med Interoute. Interoute Cloud Connect hjälper oss att reducera kostnader, är snabbt, flexibelt och ger oss det bästa av två världar: ett säkert nätverk med QoS såväl som accelererad, säker lokal access till det öppna Internet och appar i molnet.

Fredrik Fagerlund, VD på Interoute Sverige, säger:

- Cloetta är extremt framgångsrika när det kommer till att köpa upp och slå samman regionala konfektyrsvarumärken. Deras alltmer mobila arbetsstyrka fick dock, på grund av oförutsägbara lokala Internetuppkopplingar, kämpa med att kunna interagera med sitt digitala system via Microsoft 365. Interoute Cloud Connect förbättrade Microsoft 365:s prestanda genom att optimera lokal Internetbreakout och direktaccessen till Cloettas kärnapplikationer i Interoutes moln.

Framåtsyftande uttalanden

Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet. 

Om Interoute Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 14 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 finmaskiga stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Om Cloetta

Cloetta, som grundades 1862, är ett ledande konfektyrsbolag i Norden, Nederländerna och Italien. Totalt säljs Cloettas produkter i mer än 50 länder världen över. Cloetta äger några av de starkaste varumärkena på marknaden, som Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 13 produktionsenheter i sex länder. Cloettas B-aktier säljs på Nasdaq Stockholm. Mer information om Cloetta finns på www.cloetta.com

Presskontakt:

Marcus Lannerbro
+46 (0) 70 320 1325
marcus.lannerbro@friendsagenda.se

Ämnen

Kategorier


Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 14 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som majoriteten av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 finmaskiga stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77

Om GTT

GTT levererar kommunikationstjänster för en molnbaserad framtid genom att sammankoppla människor över organisationer runt om i världen till samtliga applikationer i molnet.

GTT
Sveavägen 163
113 46 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum