Gå direkt till innehåll
Interoute lanserar plattform för managerade containrar

Pressmeddelande -

Interoute lanserar plattform för managerade containrar

Interoute integrerar sin globala molninfrastruktur med Ranchers managerade plattform för att stödja företags digitala transformation.

Stockholm, 16 mars 2017 – Interoute, ägare och förvaltare av en global molntjänstplattform och ett av Europas största och mest avancerade datanätverk, har idag på Cloud Expo Europe 2017 lanserat integreringen av molntjänstplattformen med Rancher Labs managerade containerplattform. Den integrerade plattformen gör att företag kan påskynda sin digitala transformation och sina investeringar i infrastrukturen.

Plattformen Interoute Container är en del av Interoute Enterprise Digital Platform, en säker global infrastruktur som består av ett software defined core-nätverk integrerat i ett nätverk bestående av 17 molnzoner, för att optimera applikationer och tjänster. Lösningen gör det möjligt för företag att integrera legacy-, tredjeparts- och digitala IT-miljöer i en och samma globala molninfrastruktur med privat anslutning.

”Både företag som utvecklar appar i molnet och de som undergår en digital transformation behöver digital ICT-infrastruktur som gör det möjligt att bygga, testa och införa applikationer snabbare än någonsin tidigare”, säger Matthew Finnie, CTO på Interoute. ”Genom att integrera Ranchers opensource-plattform med Interoute Digital Platform kan vi erbjuda utvecklare en managerad containerplattform som möjliggör verklig distribuerad computing.”

Läs mer här.

Presskontakt: Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Ämnen

Kategorier


Om Interoute
Interoute äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 15 datacenter, 17 virtuella datacenter och 33 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Framåtsyftande uttalanden

Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77

Om GTT

GTT levererar kommunikationstjänster för en molnbaserad framtid genom att sammankoppla människor över organisationer runt om i världen till samtliga applikationer i molnet.

GTT
Sveavägen 163
113 46 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum