Gå direkt till innehåll
Interoute och iFusion Analytics i samarbete för snabbare dataanalys

Pressmeddelande -

Interoute och iFusion Analytics i samarbete för snabbare dataanalys

Ny infrastruktur minskar kostnader för att leverera data säkert och ”on demand”

Stockholm, 9 maj 2017. iFusion Analytics, en leverantör av ”integrated big data as a service” (iBDaaS), har inlett ett samarbete med Interoute, ägare och förvaltare av en global moln- och nättjänstplattform och ett av Europas största och mest avancerade datanätverk, för att leverera edge analytics. Genom att kombinera iFusions plattform med Interoute globala nätverk av sammankopplade virtuella datacenter kan organisationer processa data närmare den ursprungliga källan vilket gör att insikter från analysen kan levereras inom loppet av minuter, istället för timmar som det kan ta att köra en förfrågan på enbart en fysisk server knuten till en viss plats.

”Många förstår fortfarande inte riktigt hur big data fungerar. Att köra förfrågningar mot stora databaser kunde tidigare ta flera timmar beroende på datavolym och klientens plats”, säger Mark Lewis, ansvarig för Communications & Connectivity på Interoute. ”Genom att lägga till analysmjukvara i Interoutes globala nätverk av virtuella datacenter förändrar vi detta vilket innebär att insikter baserade på big data kan tas fram på några minuter för att användas som beslutsunderlag i företagets dagliga arbete.”

All data skickas över Interoutes privata nätverk för att uppfylla krav på säkerhet och datasuveränitet, samtidigt som nätverket innebär mycket låg fördröjning. Om lokala förordningar förhindrar persondata från att skickas över landsgränser så anonymiseras denna av iFusions lösning. Interoute gör det dessutom möjligt för iFusion att köra sin infrastruktur hos ett mindre team. Genom att använda Interoutes Object Storage och konnektorer kan big data-applikationer skäras ner till mindre storlekar och förladdas som beställda mallar i virtuella datacenter så att olika sorters analyser kan utföras på lokala siter.

Läs mer här

Presskontakt: Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Ämnen


Om Interoute
Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 17 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77

Om GTT

GTT levererar kommunikationstjänster för en molnbaserad framtid genom att sammankoppla människor över organisationer runt om i världen till samtliga applikationer i molnet.

GTT
Sveavägen 163
113 46 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum