Gå direkt till innehåll
Gartners Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe 2017
Gartners Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe 2017

Pressmeddelande -

Interoute placerad som ledare i Gartners Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe för fjärde året i rad

Stockholm, 4 juli 2017. Interoute, meddelar idag att företaget har utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe 1 för fjärde året i rad. Rapporten är en årlig analys av leverantörers styrkor och förmågor.

Interoute fortsätter att vara den ledande plattformen inom managerad infrastruktur med starkt fokus på automation, självbetjäning och applikationsportabilitet. Interoutes unika Cloud Fabric förenklar integrationen av publika och privata moln, samlokaliseringscenter samt traditionell hosting med sin mjukvarudefinierade plattform. Tillvägagångssättet effektiviserar hybridmolnstrategier genom att möjliggöra att allt från traditionell hårdvara till molnbaserade containrar och verksamhetsapplikationer kan samarbeta.

Interoutes molnplattform innefattar 13 molnzoner i Europa samt 4 i Asien och USA. Detta gör att applikationer kan distribueras över stora områden med minimal fördröjning, samt att dessa följer rådande datahemvistregler. Interoutes Virtuella Data Center-plattform (VDC) har även en integrerad nätverksfunktion och erbjuder fri transfer mellan zonerna.

Befintliga kunder kan ansluta sin ICT-infrastruktur direkt till Interoutes molntjänst på över 300 platser världen över, inklusive tredjepartsdatacenter via Interoute Connect. Verksamhetskontor kan integreras med plattformen och det globala molnekosystemet via Interoutes Edge SD-WAN-erbjudande.

”Vår kombination av en robust och säker global molninfrastruktur som är högpresterande innebär att både digitalt infödda och redan etablerade företag kan förbättra sin prestanda i enighet med rådande lagar. Möjligheten att integrera traditionell infrastruktur med tredjeparts- och digital miljö inom vår plattform ger användare möjlighet att bygga vidare på sitt förflutna när de tar nästa steg i sin digitala transformation” säger Matthew Finnie, CTO på Interoute.

”Ledare är företag som har bevisat och tydliggjort sin position inom marknadssegmentet, som kontinuerlig fortsätter att utvecklas och lansera nya tjänster som kunder kan förlita sig på – och som lever upp till kundernas behov. De har bevisat sin tekniska kunskap och förmåga att leverera tjänster till ett brett spektrum av kunder. De adresserar flertalet användarbehov med enskilda eller integrerade lösningar samt har närvaro i ett flertal europeiska länder i enighet med rådande lagar” kommenterar Gartner utnämnandet.

Gartners Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe finns tillgänglig här.

Mer information om Interoute Enterprise Digital Platform kan hittas här.

1 Gartner, Magic Quadrant for Managed Hybrid Cloud Hosting, Europe, June 2017, Tiny Haynes, Gianluca Tramacere, Gregor Petri, Ross Winser. 

Presskontakt: 

Jenny Gunell, 08-459 94 00, jenny.gunell@interoute.com

Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Framåtsyftande uttalanden

Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Ämnen

Kategorier


Interoute äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 15 datacenter, 17 virtuella datacenter och 33 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77

Om GTT

GTT levererar kommunikationstjänster för en molnbaserad framtid genom att sammankoppla människor över organisationer runt om i världen till samtliga applikationer i molnet.

GTT
Sveavägen 163
113 46 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum