Pressmeddelande -

Interoute utökar objektlagring till Schweiz

Med den senaste investeringen har Interoute nu objektlagringskapacitet i sju av sina 17 molnzoner. Utöver Storbritannien, Nederländerna och Tyskland finns nu även tjänsten i molnzonerna i Genève och Zürich.

Stockholm, 27 april 2017. Interoute, ägare och förvaltare av en global moln- och nättjänstplattform och ett av Europas största och mest avancerade datanätverk, har expanderat sin objektlagringsfunktion med två nya zoner i Schweiz.

Interoute Object Storage är en ”pay as you go” lösning för statiskt innehåll, inklusive bilder och video, molndatalagring eller statiskt webbhotell samt en kompletterande lagringstjänst för IaaS-plattformen Interoute Virtual Data Center (VDC).

"Vi ser en stor efterfrågan på molnlösningar och med expansionen av Interoute Object Storage till Schweiz kan företag få en skalbar lagringsplattform i molnet som geografiskt kan stängas inom de nationella gränserna. Den nya molnplattformen, som är integrerad i Interoutes privata nät, har dessutom mycket låg latency, vilket gör den idealisk för drift av applikationer och hemsidor samt för mer traditionell datalagring ", säger Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute.

För att få tillgång till Interoute Object Storage på någon av de sju zonerna behöver företag bara skapa ett konto för Interoute Virtual Data Center. Det finns inga minimikrav och företaget betalar endast för den mängd objektlagring som de använder varje månad.

Läs mer här

Presskontakt:Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Om Interoute
Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 17 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Kontakter

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77