Gå direkt till innehåll
Spacemetric väljer Interoutes moln för hantering av rymddata

Pressmeddelande -

Spacemetric väljer Interoutes moln för hantering av rymddata

Svenska företaget Spacemetric har valt Interoute som leverantör av en säker lagringslösning för satellitdata. Lösningen är en del av EU:s jordobservationsprogram som används i bland annat miljöforskningen.

Stockholm, 29 mars 2017 – Interoute, ägare och förvaltare av en global molntjänstplattform och ett av Europas största och mest avancerade datanätverk, har fått i uppdrag av svenska företaget Spacemetric att leverera en lösning för lagring och distribution. Spacemetric är ett svenskt företag som effektiviserar omvandlingen av rådata från satelliter och luftburna sensorer till bilder färdiga för analys.

Den säkra lösningen kommer att integreras med den webbaserade plattformen SWEA (Swedish Earth data Access) som Spacemetric just nu utvecklar på uppdrag av Rymdstyrelsen. Plattformen är en del av EU:s befintliga jordobservationsprogram Copernicus som drivs av Europeiska rymdorganisationen (ESA). Data samlas in och används inom exempelvis forskning inom miljö och humanitära frågor. ESA:s bildarkiv är tillgängligt via molnet för forskare och företag världen över. Arkivet, som ligger i Interoutes privata molnnätverk, har stor utbredning – från regeringar till entreprenörer som letar efter sätt att skapa affärsmöjligheter baserade på dessa data. SWEA kan nu säkra tillgången till data av särskild vikt för svenska användare.

– Vi valde Interoute eftersom de kunde erbjuda en effektiv hybridlösning som kombinerar fysisk lagring med ett virtuellt datacenter i Stockholm. Det garanterar säker lagring av lokal data och hög tillgänglighet genom korta svarstider. Lösningen gör det även möjligt för oss att jobba mer agilt i våra utvecklingsprocesser samtidigt som vi kan snabbt och enkelt kan skala upp och ned efter behov, säger Mikael Stern, VD på Spacemetric.

– Det här ett spännande och mycket relevant projekt med direkt påverkan på lokala och globala behov, vilket gör det roligt att Spacemetric har valt oss, säger Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute. Vi ser överlag en växande efterfrågan på lokala virtuella lagringslösningar, vilket är ett kvitto på att lanseringen av Interoute Virtual Data Center i Stockholm för ett halvår sedan fyller behovet på marknaden på ett mycket positivt sätt. 


Presskontakt: Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Ämnen

Kategorier


Om Interoute
Interoute äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 15 datacenter, 17 virtuella datacenter och 33 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77

Om GTT

GTT levererar kommunikationstjänster för en molnbaserad framtid genom att sammankoppla människor över organisationer runt om i världen till samtliga applikationer i molnet.

GTT
Sveavägen 163
113 46 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum