Gå direkt till innehåll
Swedish Match väljer Interoute som partner för digital transformation

Pressmeddelande -

Swedish Match väljer Interoute som partner för digital transformation

Interoute levererar en nätverkslösning som ökar Swedish Matchs bandbredd med 100 gånger till en kostnadsökning på bara tio procent.

Stockholm, 18 april 2017 – Interoute, ägare och förvaltare av en global moln- och nättjänstplattform och ett av Europas största och mest avancerade datanätverk, har valts som partner för Swedish Match digitala transformation inom området ICT-infrastruktur.

För att stödja ett ökat internetanvändande på Swedish Match kontor och anläggningar världen över har Interoute valts för att leverera en ny nätverkslösning som ger snabb access till molnbaserade, affärskritiska applikationer som exempelvis Microsoft Office 365.

”Lösningen från Interoute möjliggör att data leds olika vägar beroende på om trafiken är affärskritisk eller inte. Det gör att prestandan förbättras avsevärt hos de applikationer vi behöver som mest. Interoute har visat att man verkligen förstår våra behov och är utan tvekan en idealisk partner till oss, även från ett organisatoriskt perspektiv”, säger Sven Källenius, Head of Datacenter Operations & Network på Swedish Match.

Interoutes lösning förbinder Swedish Match huvudkontor och regionala kontor på 28 siter i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Varje site integreras i ett företags VPN medan lokala applikationer och molnbaserade tjänster får säker internetanslutning. Lösningen är SD-WAN redo vilket innebär att SD-WAN-utrustning kan installeras i nätverkets edge för att managera trafik till MPLS/Internet.

Lösningen ger access till molnbaserade applikationer med låg fördröjning vilket ger en väsentligt bättre användarupplevelse, särskilt på mer avlägsna siter. Den tillgängliga bandbredden blir 100 gånger större samtidigt som den totala kostnaden ökar med endast tio procent.

”Vi är väldigt stolta över avtalet med Swedish Match som vi vann i konkurrens med ett dussintal leverantörer. Lösningen visar verkligen på vårt breda erbjudande och vår globala leveransförmåga, vilket jag ser som två mycket starka fördelar”, säger Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute.


Presskontakt:
Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Ämnen

Kategorier


Om Interoute
Interoute äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 15 datacenter, 17 virtuella datacenter och 33 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform används av internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktiv för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datakapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentra. www.interoute.com

Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77

Om GTT

GTT levererar kommunikationstjänster för en molnbaserad framtid genom att sammankoppla människor över organisationer runt om i världen till samtliga applikationer i molnet.

GTT
Sveavägen 163
113 46 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum