Gå direkt till innehåll
 Världsledande marinförsäkringsjätte väljer Interoute

Pressmeddelande -

Världsledande marinförsäkringsjätte väljer Interoute

Norska marinförsäkringsföretaget Gard väljer Interoute som partner för sin digitala transformation.

Stockholm, 13 juni 2017. Interoute, ägare och förvaltare av en global moln- och nättjänstplattform och ett av Europas största och mest avancerade datanätverk, har vunnit ett avtal kring digital transformation med marinförsäkringsföretaget Gard som försäkrar över 12 000 fartyg världen över.

”Vi tog hjälp av ledande experter eftersom vi ville vara helt säkra på att vi valde rätt partner. Vi insåg snart att Interoute inte bara hade den bästa tekniska lösningen för oss utan de var dessutom den mest innovativa och agila leverantören som vi träffade och visade att de förstod våra behov”, säger Carl August Poppe, Senior Manager Infrastructure Capabilities, Technology and Business Transformation på Gard.

Gard har redan förbättrat sina interna arbetsprocesser mellan 13 kontor med stöd av Interoutes ICT-infrastruktur och molnbaserade virtuella datacenter (VDC), vilket förbättrar användarupplevelsen för alla medarbetare. Lösningen från Interoute knyter samman Gards alla tjänster och tredjepartsapplikationer, vilket resulterar i en stabil drift med molnflexibilitet och en agil miljö som möjliggör övergången från legacy till digital IT.

"Molnets flexibilitet är en viktig faktor i detta, då det säkerställer en smidig digital övergång utan dataförluster under överföringen. Gard är det perfekta exemplet på ett företag som har klarat av detta och vi är stolta över att ha dem som kunder”, säger Jesper Aagard, Nordenchef på Interoute.

För mer information om lösningen åt Gard läs här.


Presskontakt: Text100, 08-545 514 50, interoute@text100.se

Ämnen

Kategorier


Om Interoute
Interoute Communications Ltd äger och förvaltar ett av Europas största nätverk och en global molntjänstplattform, som omfattar 12 datacenter, 17 virtuella datacenter och 31 co-locationcenter med kopplingar till ytterligare 195 datacenter i Europa från tredjepart. Interoutes full-service Unified ICT-plattform tillgodoser internationella företag så väl som många av världens främsta telekomoperatörer samt myndigheter och universitet. Interoutes strategi för Unified ICT har bevisats vara attraktivt för företag som vill ha en skalbar och säker uppkoppling, och en gränslös plattform för att bygga röst-, video- och datatjänster, men också tjänsteleverantörer i behov av hög internationell datatransitkapacitet och infrastruktur. Med en etablerad verksamhet i Europa och Nordamerika, äger Interoute även 24 stadsnät i Europas mest betydande affärscentras. www.interoute.com

Framåtsyftande uttalanden
Det här meddelandet innehåller uttalanden och spekulationer om framtida utveckling, så kallade framåtsyftande uttalanden. Det är information som inte relaterar till historiska fakta och eller händelser, och kan identifieras genom uttryck som ”enligt beräkningar”, ”siktar”, ”förutser”, ”antar”, ”tror”, ”kan”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”prognos”, ”avser”, ”är av åsikten att”, ”kan”, ”planerar”, ”potentiellt”, ”förutspår”, ”beräknar”, ”bör”, ”i vetskap av”, ”kommer att”, ”skulle” eller, i fall samma ord i dess negativa form, eller liknande uttryck, som används för att antyda att information är framåtsyftande. Detta gäller i synnerhet information om framtida finansiella resultat, planer eller förväntningar angående företagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt eller lönsamhet och generella ekonomiska och rättsliga förhållanden samt andra frågor som rör Interoute.

Framåtsyftande uttalanden speglar företagsledningens nuvarande uppfattning avseende framtida händelser, vilka bygger på företagsledningens antaganden och är föremål för kända och okända risker, osäkerheter, och andra faktorer som kan göra så att Interoutes faktiska resultat, prestation och framgång väsentligt skiljer sig från de framtida resultat, prestationer och framgångar som uttalats eller antytts i det framåtsyftande uttalandet. Förekomsten eller frånvaron av ett antagande skulle kunna leda till att Interoutes verkliga finansiella ställning och resultat väsentligt avviker från, eller inte uppfyller de uttryckta eller antydda förväntningarna i det framåtsyftande uttalandet.

Interoutes verksamhet är föremål för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer som även de kan påverka att framåtsyftande uttalanden, uppskattning eller prognos väsentligt skiljer sig från vad som uttryckts eller antytts i det framåtsyftande uttalandet i det här meddelandet. Informationen, åsikter och framåtsyftande uttalanden i det här meddelandet är endast aktuell vid dagens datum och kan komma att ändras utan förvarning. Interoute åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentligt publicera korrigeringar av framåtsyftande uttalanden för att återspegla händelser som inträffar, eller omständigheter som uppstår, i relation till innehållet i det här meddelandet.

Presskontakt

Jenny Gunell

Jenny Gunell

Presskontakt Director Marketing North Region +46 767 70 05 77

Om GTT

GTT levererar kommunikationstjänster för en molnbaserad framtid genom att sammankoppla människor över organisationer runt om i världen till samtliga applikationer i molnet.

GTT
Sveavägen 163
113 46 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum