Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Porslinsrederiet - bok och utställning

Att Gustavsbergs Porslinsfabrik tillverkat porslin är knappast något som behöver poängteras. Mindre väl känt är att Porslinsfabriken bedrev egen rederiverksamhet under drygt 100 år, 1842-1947.Detta uppmärksammas nu i en bok skriven av sjökaptenen och sjörättsjuristen Rolf Ihre, samt i en utställning på Gustavsbergs Porslinsmuseum. Boken är planerad att komma ut i samband med båtmässan i början av mars månad. Utställningen öppnar lördagen den 16 mars.

Isolerat läge

Porslinsfabrikens motiv till att skaffa egna fartyg var främst att få bättre kontroll över sina leveranser. Fabriken i Gustavsberg hade på 1800-talet ett isolerat läge utan landförbindelser och man hade därför stort behov av sjötransporter. Fabriken var beroende av regelbundna leveranser till fabriken av stenkol och porslinslera från England och inte minst av leveranser av det färdiga porslinsgodset från fabriken in till Stockholm.

Sommargäster

En välkommen bieffekt av porslinsfabrikens rederiverksamhet blev att Stockholms skärgård på detta sätt fick sin första reguljära trafik med fartyg som tog både last och passagerare. Detta kom att utnyttjas flitigt av både skärgårdsbor och de stadsbor som under 1800-talet börjat söka sig till skärgården som sommargäster. På 1890-talet gjorde fyra ångbåtar dagligen tillsammans nio turer i båda riktningarna sträckan Gustavsberg – Stockholm!

Efterhand som landförbindelserna och vägnätet i skärgården successivt förbättrades under 1920- och 1930-talen fick sjöfarten alltmer konkurrens. Denna utveckling ledde slutligen till att fabrikens rederiverksamhet avvecklades i slutet av 1940-talet.

Öden och äventyr

I boken redogör författaren, sjökaptenen och sjörättsjuristen Rolf Ihre, för förutsättningarna för och uppkomsten av rederiverksamheten, om hur den efterhand expanderade och varför den sedermera avvecklades. Här finns också utförliga redogörelser för de olika fartygens öden och äventyr – flertalet av fartygen hette, föga överraskande "Gustavsberg". Här kan man läsa om livet ombord och iland och om en mängd dramatiska händelser och människoöden på och kring fartygen och i Gustavsberg. Boken är rikt illustrerad med dryga hundratalet bilder, flertalet av dem aldrig tidigare publicerade! Bildmaterialet, som till största delen kommer ifrån Värmdö kommuns bildarkiv, är framtaget i samarbete med Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Utställningen

Utställningen kommer att bjuda på ett generöst urval av dessa unika fotografier i stort format, tillsamman med en del filmsekvenser som tidigare inte visats offentligt. Här kommer att även visas fartygsmodeller och annan nautica med anknytning till sjöfarten och till porslinsfabrikens verksamhet. Den berättar om fraktfarten från England med porslinslera och stenkol och om passagerartrafiken mellan Stockholm och Gustavsberg. Den tar också upp allmänt om kommunikationerna i skärgården och om den roll som Porslinsrederiet spelade där.

Samarbete

Boken och utställningen "Porslinsrederiet" har tillkommit i samarbete mellan Rolf Ihre och Gustavsbergs Porslinsmuseum, med stöd av Fartygsmagasinet i Stockholm AB, Skärgårdsmuseet Värmdö, Stiftelsen Skärgårdsbåten, Strömma Kanalbolaget, samt Sjöhistoriska museet.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Gustavsbergs Porslinsmuseum är en keramisk skattkammare med omfattande samlingar från Gustavsbergs porslinsfabriks 170-åriga verksamhet. I utställningarna visas såväl unikt konstgods som otaliga kända och okända exempel på bruksporslin, alltifrån starten 1827 till 1993 då den stora hushållsporslinsfabriken lades ned. Gustavsbergs Porslinsmuseum drivs av Nationalmuseum och utställningsverksamheten stöds av Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner.

Kontakter

Hanna Tottmar

Hanna Tottmar

Presskontakt Pressansvarig 08-5195 4400

Relaterat innehåll

Keramikens skattkammare

Gustavsbergs Porslinsmuseum är en keramisk skattkammare med omfattande samlingar från Gustavsbergs porslinsfabriks 170-åriga verksamhet. I utställningarna visas såväl unikt konstgods som otaliga kända och okända exempel på bruksporslin, alltifrån starten 1827 till 1993 då den stora hushållsporslinsfabriken lades ned.

Här går det att se klassiker skapade av fabrikens kända formgivare såsom Wilhelm Kåges ”Pyro”, Stig Lindbergs ”Berså” , Karin Björquists Nobelservis och Lisa Larsons älskliga små figurer, men också många välbekanta mönster av mer anonym karaktär där ”Blå Blom” och ”Allmoge” hör till de mest kända.

Gustavsbergs Porslinsmuseum visar också tillfälliga utställningar av skiftande omfattning, karaktär och innehåll. Tonvikten ligger på olika aspekter av porslin och keramik i lokalt, regionalt och internationellt perspektiv, men kan också handla om industrihistoria, skärgårdsmiljö eller något annat som känns spännande och relevant.

Verksamheten vid Gustavsbergs Porslinsmuseum drivs av Nationalmuseum och utställningsverksamheten stöds av Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner.

Gustavsbergs Porslinsmuseum
Odelbergs väg 5 B
134 40 Gustavsberg
Sverige