Globalt läkemedelsföretag köper PExA 2.0-system

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2019 11:54 CEST

​PExA AB (“PExA”) meddelar idag att ett av världens största läkemedelsföretag har köpt ett PExA 2.0-instrument. Köpordern är en milstolpe i PExAs utveckling, eftersom det är den första gången ett kommersiellt läkemedelsföretag köper bolagets instrument.

Toleranzia AB startar industriell tillverkning av TOL2

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2019 11:30 CEST

Toleranzia AB (”Toleranzia”) meddelar härmed att bolaget ingått ett avtal med den spanska kontraktstillverkaren 3P Biopharmaceuticlas (3P) för framställning av läkemedelskandidaten TOL2 med den nya optimerade tillverkningsmetoden. Avtalet syftar till att 3P ska producera TOL2 för de återstående prekliniska studierna samt substans av GMP-kvalitet för den kommande kliniska studien.

GU Ventures förstärker teamet med Sofia Hjelmberg som ansvarig för Investor Relations!

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2019 20:40 CEST

GU Ventures, som driver en topprankad inkubator- och investeringsverksamhet, har förstärkt sitt team och presenterar härmed stolt Sofia Hjelmberg som ansvarig för GU Ventures Investor Relations.

Sobrera Pharma AB söker VD för läkemedelsprojekt i fas II

Nyheter   •   Jun 11, 2019 09:35 CEST

Vi söker omgående en affärsinriktad och entreprenöriell VD med erfarenhet inom bioteknikområdet till Sobrera Pharma AB, som bedriver forskning och utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av alkoholberoende – där det finns mycket stort behov av mer effektiv behandling.

Bolagets lösning är en ny, effektiv medicinsk behandling av patienter med alkoholberoende. Den är baserad på forskningresultat från gruppen som visat stor effekt i båda kliniska och prekliniska studier. Produkten är en kombination av två befintliga läkemedel som ger en additiv effekt på alkoholbegäret. Målet är att parallellt med fas II studie ta fram en patenterbar unik kombinationsprodukt. Vi har redan skickat in en patentansökan för kombinationsbehandling av alkoholberoende.

I mars startades en fas II randomiserad, placebokontrollerad fyrarmad mulitcenterstudie med 380 patienter. Parallellt görs formuleringsutveckling för att generera en unik kombinationsprodukt som kommer att ligga till grund för ett kompletterande produktspatent. Vår affärsidé är att, när fas II-studierna är genomförda, ingå ett partnerskap med ett läkemedelsbolag för vidare produktutveckling och fas III-studier. Målet är ett licensavtal år 2022-2023 med bolag som gör fas III och kommersialiserar.

Arbetsuppgifter: Som VD har du övergripande ansvar för att leda bolagets verksamhet. Arbetet innefattar affärsutveckling, kapitalisering samt organisationsbyggande liksom ansvar för bolagets immaterialrättsliga, ekonomiska och personella resurser. Till arbetsuppgifterna hör även att vara bolagets ansikte utåt och att aktivt söka framtida kunder, affärspartners och finansiärer.

Erfarenhet: Vi söker dig som har erfarenhet av ledande befattningar inom bioteknikområdet/läkemedelsområdet. Du bör ha goda kunskaper och erfarenhet inom affärsutveckling och försäljning samt inom finansiering.

Egenskaper: Du är en målmedveten, resultatinriktad och kommunikativ ledare, en genomförare och ”doer” och har en förtroendeingivande framtoning. Du brinner för sjukvård/hälsa och entreprenörskap, och är inte främmande för att ta dig an de varierande arbetsuppgifter som är naturliga inom ett mindre, entreprenöriellt bolag.

Tjänsten är på deltid/heltid med merparten av arbetstiden förlagd till Göteborg, som är bolagets hemvist.

Vid frågor, kontakta styrelseordförande Anders Waas på 0708-580461 eller anders.waas@ventures.gu.se.

Välkommen att sända din ansökan med CV per e-post till anders.waas@ventures.gu.se. Senaste ansökningsdag är 30e maj 2019.

Vi söker omgående en affärsinriktad och entreprenöriell VD med erfarenhet inom bioteknikområdet till Sobrera Pharma AB, som bedriver forskning och utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av alkoholberoende – där det finns mycket stort behov av mer effektiv behandling.

Läs vidare »

SeaTwirl erhåller 2,48 miljoner euro i bidrag från EU

Pressmeddelanden   •   Jun 06, 2019 16:05 CEST

SeaTwirl kommer att få 2,48 miljoner euro (ca 26 miljoner SEK) från Europeiska

Innovationsrådets SME instrument, för sin innovativa, flytande vindturbin

SeaTwirl S2.

SeaTwirl utvecklar framtidens vindkraftverk med en robust och enkel lösning.

SeaTwirls S2-projekt (1MW-turbin) har av EU valts ut som en av vinnarna i SME Instrument-programmet efter en hård granskning. Det var vid detta ansökningstillfälle totalt 1765 ansökningar från 35 olika länder.

- Det här känns fantastiskt roligt och ett skönt erkännande från EU att potentialen med vår teknik är mycket stor.

- SeaTwirl-teamet har gjort ett jättebra jobb! säger Gabriel Strängberg, vd för SeaTwirl AB.

På EU:s hemsida går att läsa:

SME Instrument erbjuder Europas mest lysande och djärva entreprenörer chansen att kliva fram och begära finansiering för banbrytande idéer med potential att skapa helt nya marknader eller revolutionera befintliga.

Företagen, utvalda efter granskning av professionella bedömare och personliga intervjuer av en jury av investerare, entreprenörer och riskkapitalister, får upp till 2,5 miljoner euro för att finansiera innovationsaktiviteter. SeaTwirl beviljades 2,48 miljoner euro.

Bidraget kommer att användas till slutfasen av S2-projektet och främst till slutlig detaljkonstruktion, projektledning samt marknadsföring och kommersialisering. Dessutom har SeaTwirl möjligheten att inom programmet dra nytta av EUs tjänster inom affärscoaching och affärsacceleration.

För mer information, vänligen kontakta:

Gabriel Strängberg, VD

Telefon: +46 70 480 55 29

E-post: gabriel.strangberg@seatwirl.com mailto:gabriel.strangberg@seatwirl.com

Roger Cederberg, Styrelseordförande

Telefon: +46 73 363 10 75

E-post: roger.cederberg@ventures.gu.se mailto:roger.cederberg@ventures.gu.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted

SeaTwirl Pressrelease

2019-06-04.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26382


Om SeaTwirl

SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar.

Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt.

Läs mer på: www.SeaTwirl.com http://www.SeaTwirl.com .

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på

telefonnummer: +46 8 5030 1550 eller på e-post CA@mangold.se

mailto:CA@mangold.se .

Denna information är sådan information som SeaTwirl AB (publ) är skyldigt att

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades

för offentliggörande den 4 juni 2019 kl. 14.10 CET. 

Om GU Ventures

GU Ventures är topprankad av UBI Global som en av världens 20 främsta universitetsstyrda inkubatorer. Sedan starten 1995 har GU Ventures utvecklat 150 nya affärsidéer. Portföljen består idag av 55 innehav, varav nio är noterade. 87% av företagen i portföljen bidrar till de globala hållbarhetsmålen som fastställts av FN.

GU Ventures är helägt av svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Uppdraget är att finansiera och utveckla nya affärer och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilket leder till nyttiggörande av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, jobbskapande och hållbar tillväxt. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, bolag i portföljen samt alumni.

SeaTwirl kommer att få 2,48 miljoner euro (ca 26 miljoner SEK) från Europeiska Innovationsrådets SME instrument, för sin innovativa, flytande vindturbin SeaTwirl S2.

Läs vidare »

Ny metod för att investera i hållbar utveckling

Nyheter   •   Jun 03, 2019 09:00 CEST

GU Ventures har inom sitt hållbarhetsarbete, i nära samarbete med konsultföretaget Miljögiraff, tagit fram en ny metod för att verifiera att de innovationer GU Ventures stöttar bidrar till en global hållbar utveckling.

Aktiva Cereno Scientific siktar högt med kapitalresning

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2019 08:18 CEST

Cereno Scientific är aktuella med en företrädesemission om 56 Mkr samt en övertilldelningsoption om ytterligare 5 Mkr. Pengarna ska finansiera förberedelserna för en kommande fas II-studie med CS1, inklusive studiestart.

GU Ventures Fas II bolag söker affärsinriktad VD med erfarenhet av läkemedelsutveckling

Nyheter   •   Maj 23, 2019 21:49 CEST

Vi söker omgående en affärsinriktad och entreprenöriell VD med erfarenhet inom bioteknikområdet till Sobrera Pharma AB, som bedriver forskning och utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av alkoholberoende – där det finns mycket stort behov av mer effektiv behandling.

Bolagets lösning är en ny, effektiv medicinsk behandling av patienter med alkoholberoende. Den är baserad på forskningresultat från gruppen som visat stor effekt i båda kliniska och prekliniska studier. Produkten är en kombination av två befintliga läkemedel som ger en additiv effekt på alkoholbegäret. Målet är att parallellt med fas II studie ta fram en patenterbar unik kombinationsprodukt. Vi har redan skickat in en patentansökan för kombinationsbehandling av alkoholberoende.

I mars startades en fas II randomiserad, placebokontrollerad fyrarmad mulitcenterstudie med 380 patienter. Parallellt görs formuleringsutveckling för att generera en unik kombinationsprodukt som kommer att ligga till grund för ett kompletterande produktspatent. Vår affärsidé är att, när fas II-studierna är genomförda, ingå ett partnerskap med ett läkemedelsbolag för vidare produktutveckling och fas III-studier. Målet är ett licensavtal år 2022-2023 med bolag som gör fas III och kommersialiserar.

Arbetsuppgifter: Som VD har du övergripande ansvar för att leda bolagets verksamhet. Arbetet innefattar affärsutveckling, kapitalisering samt organisationsbyggande liksom ansvar för bolagets immaterialrättsliga, ekonomiska och personella resurser. Till arbetsuppgifterna hör även att vara bolagets ansikte utåt och att aktivt söka framtida kunder, affärspartners och finansiärer.

Erfarenhet: Vi söker dig som har erfarenhet av ledande befattningar inom bioteknikområdet/läkemedelsområdet. Du bör ha goda kunskaper och erfarenhet inom affärsutveckling och försäljning samt inom finansiering.

Egenskaper: Du är en målmedveten, resultatinriktad och kommunikativ ledare, en genomförare och ”doer” och har en förtroendeingivande framtoning. Du brinner för sjukvård/hälsa och entreprenörskap, och är inte främmande för att ta dig an de varierande arbetsuppgifter som är naturliga inom ett mindre, entreprenöriellt bolag.

Tjänsten är på deltid/heltid med merparten av arbetstiden förlagd till Göteborg, som är bolagets hemvist.

Vid frågor, kontakta styrelseordförande Anders Waas på 0708-580461 eller anders.waas@ventures.gu.se.

Välkommen att sända din ansökan med CV per e-post till anders.waas@ventures.gu.se. Senaste ansökningsdag är 21a juni 2019.

Vi söker omgående en affärsinriktad och entreprenöriell VD med erfarenhet inom bioteknikområdet till Sobrera Pharma AB, som bedriver forskning och utveckling av ett nytt läkemedel för behandling av alkoholberoende – där det finns mycket stort behov av mer effektiv behandling.

Läs vidare »

Vill du leda en spännande start-up inom Med tech?

Nyheter   •   Maj 15, 2019 16:14 CEST

Vi söker en entreprenör som med kraft och passion vill kommersialisera forskning i teknikens framkant. Profundus har tagit fram en avancerad metod som ger en ny unik möjlighet att visualisera tidiga förändringar i näthinnan. Företaget vill nu skapa förutsättningar för att förbättra ögonsjukvården globalt.

GU School of Executive Education: lanserar öppna ledarprogram tillsammans med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2019 07:58 CEST

Som komplement till Handelshögskolans ledande Executive MBA-program på 21 månader och företagsanpassade ledarprogram på 2-15 dagar, vilka erbjuds via GU Ventures utbildningsföretag GU School of Executive Education, erbjuds nu för första gången kortare öppna ledarprogram.

Kontaktpersoner 63 kontaktpersoner

CEO at GU Ventures AB since 2007. Before that Investment manager and Marketing manager. Previously at Venture Cup, DaimlerChrysler... Visa mer

Om GU Ventures AB

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

Adress

  • GU Ventures AB
  • Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
  • 41126 Göteborg
  • Sverige
  • Vår hemsida