Gå direkt till innehåll
Prekliniska studier av Ectin Research AB:s läkemedelskandidat tyder på både hämmad tumörtillväxt samt tumörkrympande effekt

Nyhet -

Prekliniska studier av Ectin Research AB:s läkemedelskandidat tyder på både hämmad tumörtillväxt samt tumörkrympande effekt

..............................................................

GU Ventures sprider nyheter och information kring verksamheten, sina bolag, samt alumnibolag:

..............................................................


Ectin Research AB meddelade nyligen att Bolagets prekliniska satsning genom uppdragsforskning indikerar att kombinationsterapin MFA-370 har både en tillväxthämmande och tumörkrympande effekt på trippelnegativa bröstcancertumörer i djur. De nya prekliniska studierna i djurmodell stödjer bolagets tidigare positiva prekliniska forskningsresultat av odlade trippelnegativa bröstcancerceller som behandlats med MFA-370.

Ectin har tidigare i prekliniska studier med flera olika uppdragsforskningsbolag både i Sverige och utomlands visat att MFA-370 har antiproliferativ (tillväxthämmande) effekt samt att cancerterapin ger upphov till specifik celldöd i olika experimentella odlingsmodeller av trippelnegativa bröstcancerceller.

Fortsatta prekliniska studier på möss av kombinationsbehandling MFA-370 har genomförts i samverkan med ett uppdragsforskningsbolag och resultaten tyder på att djurens trippelnegativa bröstcancertumörer inte bara hämmas i sin tillväxt utan även krymper vid behandling med MFA-370. Resultatet från djurstudierna stödjer därmed tidigare prekliniska studier av MFA-370. Den använda doseringen av MFA-370 vid behandling av djuren kommer vidare att bidra med värdefull information till Bolagets kliniska program.

Anna Sjöblom-Hallén, VD för Ectin, kommenterar:

  • ”Ectin har sedan en tid tillbaka gjort en fokuserad prekliniska satsning, vilken mycket glädjande tyder på att MFA-370 även har cancerbehandlingseffekt på en djurmodell av trippelnegativ bröstcancer som är en mycket aggressiv form av bröstcancer.”

Gå till Ectin Research ABs pressmeddelande HÄR

Om Ectin Research AB

Ectin Research AB är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar ny cancerbehandling. Ectin Researchs läkemedelskandidat MFA-370 skall prövas kliniskt för behandling av patienter med metastaserad urotelial blåscancer. MFA-370 består av två befintliga läkemedel som genomgått storskaliga kliniska prövningar och som idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. I prekliniska studier har komponenterna påvisat att de tillsammans uppnår potentierad anticancereffekt vid behandling av uroteliala blåscancerceller samt även ha lovande potential när det gäller behandling av celler från andra cancertyper t.ex. bröst-, kolorektal- och prostatacancer.

https://www.ectinresearch.com/

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anna Sjöblom-Hallén

Anna Sjöblom-Hallén

VD, PhD, MBA +46 734 30 93 30

Relaterat innehåll

GU Ventures skapar mer samhällsnytta av forskningsresultat

GU Ventures bygger företag av banbrytande idéer som kan forma en bättre morgondag och är topprankad av UBI Global Index som en av världens 20 ledande universitetsdrivna inkubatorer. Vi finansierar och utvecklar nya innovativa affärsidéer med kopplingar till Göteborgs universitet, som är ett av norra Europas största universitet. Vårt uppdrag är att kommersialisera dessa innovationer, så att det leder till användning av forskning och kompetens, förnyelse av näringslivet, skapande av jobb och hållbar tillväxt. Vårt passionerade team av företagsbyggare, finansexperter, IP och juridisk talang supporterar dedikerat våra företag och säkerställer deras framgång.

Sedan startpunkten 1995 har GU Ventures utvecklat över 240 nya affärsidéer, varav 140 bedriver verksamhet idag och varav 15 är listade. Vår portfölj består av 80-tal innehav och ett antal projekt.

I den senaste undersökningen matchar 87% av företagen de globala hållbarhetsmål som ställts av FN. GU Ventures ägs helt av den svenska staten och förvaltas av Göteborgs universitet. Läs gärna mer på: www.guventures.com.

GU Ventures AB
Erik Dahlbergsgatan 11A vån 2
41126 Göteborg
Sverige