Gå direkt till innehåll
GU Ventures bidrar till en hållbar framtid

Pressmeddelande -

GU Ventures bidrar till en hållbar framtid

I september 2015 antog världens länder och ledare 17 globala mål (Sustainable Development Goals – SDG) för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi på GU Ventures vill ta vårt ansvar för en hållbar framtid och har nu gått igenom alla våra start-ups utifrån SDG-målen. Resultatet är att 87% av GU Ventures start-ups bidrar till de globala hållbarhetsmålen och att så många som 11 av 17 SDG-mål berörs.

GU Ventures AB är ett av staten helägt holdingbolag som är knutet till ett av Norra Europas största universitet, Göteborgs universitet. Holdingbolaget bedriver inkubator- och investeringsverksamhet sedan 20 år. Det har som uppdrag att nyttiggöra forskningsresultat och omsätta idéer genom kommersialisering och utveckla dessa till framtidens innovationer och företag på en global marknad.

- Som ett led i vårt långsiktiga och strategiska hållbarhetsarbete inom GU Ventures, har vi tagit ytterligare ett steg för att bidra till en hållbar framtid för alla, berättar Sofia Ström, affärsutvecklare och investment manager vid GU Ventures. Nu har vi gått igenom alla våra nuvarande projekt och företag - både i inkubatorn och i portföljen - och loggat de mot de globala hållbarhetsmålen och dess delmål.

Kartläggningen visar att 87% av GU Ventures projekt och företag bidrar till SDG-målen och att de dessutombidrar till så många som 11 av de 17 globala målen. Framförallt bidrar projekten och bolagen till:

  • mål 3: hälsa och välbefinnande – säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar;
  • mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur – bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation;
  • mål 12: hållbar konsumtion och produktion - främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

- Resultatet är slående. Vi är själva överväldigade av att vi har lyckats att skapa en grupp av start-ups med så stor positiv hållbarhets- och samhällspåverkan. Resultatet ska härefter gås igenom med var och en av start-upsen själva och vårt mål är att arbeta vidare med dem om hur vi ska utöka hållbarhetsarbetet samt vi ska arbeta vidare med GU Ventures egna hållbarhetsstrategi, berättar Klementina Österberg, VD för GU Ventures.

Kartläggningen av bolagen ger GU Ventures som organisation ytterligare inspiration att fortsätta sitt arbete med att stimulera och skapa framtidens hållbara företag.

- Att affärer, hållbarhet och ett stort samhällsansvar och engagemang går hand i hand är tydligt och otroligt inspirerande. Alla kan göra skillnad. Vi ser mycket fram emot att träffa ytterligare nya innovativa och inspirerande idégivare och innovationer med de globala hållbarhetsmålen i fokus, fortsätter Sofia, som är tillika ansvarig för sociala innovationer och STAR projektet på GU Ventures, vilket finansieras av EU:s regionala strukturfondsmedel genom Tillväxtverket, av Göteborgs universitet och av Västra Götalandsregionen.

GU Ventures har anlitat extern expertis för att genomföra kartläggningen. Valet föll på Ida Lindgren och Stefan Book på Effort Consulting AB, vilka har loggat bolagen mot de 17 SDG-målen tillsammans med samtliga affärsutvecklare vid GU Ventures. Ida och Stefan menar att GU Ventures har med sitt initiativ kommit ytterligare en bit på vägen och visat andra hur företag kan arbeta med SDG-målen som strategisk riktning i sitt hållbarhetsarbete.

- Det räcker inte att ha bra produkter och tjänster, det gäller att sätta sina produkter och tjänster i ett större perspektiv. GU Ventures kan också inspirera andra att sätta ett globalt perspektiv på sin verksamhet och sin roll i samhällsutvecklingen, berättar Ida och Stefan på Effort Consulting AB.

Ytterligare samarbete med olika aktörer med stark hållbarhetsfokus kommer ingå som en naturlig del i GU Ventures framtida arbete.

För mer information, vänligen kontakta:

Sofia Ström, 0707-131150, sofia.strom@ventures.gu.se

Klementina Österberg, 070-440 1190, klementina@ventures.gu.se

Ämnen

Taggar

Regioner


GU Ventures affärsidé är att starta upp, utveckla och finansiera nya idéer baserade på kommersialiserings­bara forskningsresultat, affärsprojekt och företag med anknytning till Göteborgs universitet, vilka ska förvaltas väl för lönsamhet och internationell tillväxt, och om och när så är lämpligt, utlicensieras eller avyttras. Bolaget bedriver en inkubator- och en investeringsverksamhet med syfte att erbjuda en stark plattform för bolag och dess grundare att utveckla sina verksamheter. GU Ventures affärs­utvecklare och ekonomer deltar aktivt i utvecklingen av dessa verksamheter och ser till att bolag och projekt har en kompetent styrelse, management och resurser för att genomföra sina affärsplaner och uppnå sina målsättningar.

GU Ventures bildades 1995 med staten som ägare och förvaltas sedan 1998 av Göteborgs universitet. Verksamheten finansieras av Göteborgs universi­tet, Västra Göta­landsregionen, Tillväxtverket samt VINNOVA genom det nationella inkubatorprogrammet. Sedan start har bolaget medverkat till att över 130 nya verksamheter lanserat nya produkter och tjänster på många olika marknader inom läkemedel, medicin- och bioteknik, miljö, energi, IT, utbildning, mm. Dessa verksamheter har attraherat närmare 1 miljard SEK i kapital och skapat över 300 nya jobb. Under de senaste 10 åren har dessa bolag omsatt drygt 2 miljarder kronor. GU Ventures har hittills investerat närmare 80 mkr i bolagen och tagit hem över 85 mkr i avyttringar medan stora orealiserade värden kvarstår i portföljen. Bolaget har gjort sammanlagt 30 exitaffärer varav 8 av bolagen är noterade, samt lagt ned ett 30-tal ej lyckosamma verksamheter.

Presskontakt

Klementina Österberg

Klementina Österberg

Presskontakt VD, GU Ventures AB +46 (0)31-786 51 53

Relaterat material

Relaterade nyheter