Gå direkt till innehåll
Delavsyning är en bra idé för den som tänker ta semester och har projekt som inte är färdigställda.
Delavsyning är en bra idé för den som tänker ta semester och har projekt som inte är färdigställda.

Nyhet -

Begär delavsyning inför ledigheten

Planerar du att ta semester? Tänk då på möjligheten att begära delavsyning för projekt som inte är färdigställda.

En delavsyning är ett lätt och billigt sätt för GVK-företaget att begränsa sitt ansvar vid projekt som lämnas i ofärdigt skick vid ledighet. Har man riktig otur kan obehöriga ta sig in när arbetsplatsen är obevakad och ställa till stor ekonomisk skada.

En delavsyning görs innan hela projektet är färdigställt och minskar entreprenörens risk att behöva ta ansvar för eventuella skador som uppkommit sedan man lämnat arbetsplatsen. För att kunna begära en delavsyning krävs att en avgränsbar del av projektet är färdigställd, som till exempel ett badrum eller våtrummen på ett helt våningsplan.

Rätten till delavsyning är stadgad i de tilläggsavtal som gäller för underentreprenörer, såsom ABU-07 och ABT-U 07.

Rent praktiskt kontaktar entreprenören byggaren skriftligt med sin begäran. Det rekommenderas att kontakten är skriftlig för att kunna bevisa att delavsyning är begärd. Byggaren har skyldighet att genomföra avsyningen som ska verkställas utan dröjsmål. GVK-företaget har rätt att få en skriftlig rapport efteråt.

I och med delavsyningen har våtrumsentreprenören ett mycket lägre beviskrav på sig om det ändå skulle visa sig finnas skador i projektet efter att man tillfälligt lämnat arbetsplatsen.

Delavsyning är en både billig och enkel åtgärd för att begränsa entreprenörens ansvar för synliga skador. Man kan undvika kostnader för reparation av skador som eventuellt uppstått och framför allt slippa dyra advokatnotor vid en eventuell tvist.

Läs mer om delavsyning här (inloggat läge för GBR-anslutna företag) https://www.golvbranschen.se/gbr/hem/nyhetsarkiv/begar-avsyning-innan-semestern/

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Branschregler för våtrum som Sveriges fastighetsägare står bakom.

GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR ingår. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.