Gå direkt till innehåll
500 000 säkra badrum

Pressmeddelande -

500 000 säkra badrum

Nyligen nådde GVK-auktoriserade företag en magisk gräns, nämligen en halv miljon registrerade badrum. Den stora fördelen med registreringen, våtrumsanmälan, är att kunskap återförs till branschen – något GVK arbetat kontinuerligt med sedan 1988. Kunskapsåterföringen leder i sin tur till allt säkrare badrum. Boverket pekar i en rapport* ut brist på återföring av erfarenheter som en avgörande orsak till skador och byggfel i byggsektorn.

-GVK-företagen fortsätter att ta sitt kvalitetsarbete på allvar. Återföring av kunskap är A och O för att utveckla vårt arbete mot vattentäta badrum, säger Johan Aspelin, VD för GVK. Bristfällig kunskapsåterföring visar sig ju vara centralt när Boverket analyserar de vanligaste orsakerna till fel och skador.

En våtrumsanmälan, som är obligatorisk för GVK-anslutna företag, upprättas direkt i kvalitetsappen när ett nytt jobb startar. Anmälan kan avse ett eller många badrum. Här anges beställare, kontaktuppgifter, startdatum samt avtalat tät- och ytskikt. Likaså kontrolleras förutsättningarna för en fackmässig badrumsinstallation innan arbetet påbörjas.

Det systematiska arbetssättet leder till att entreprenören i varje steg har kontroll på att branschreglerna följs. Genom våtrumsanmälan planerar också GVKs kontrollanter sitt arbete. Vid stickprovskontroller i nygjorda badrum kan de upptäcka eventuellt återkommande fel. På så vis samlas erfarenheten i branschreglerna Säkra våtrum för hur ett vattensäkert badrum ska utföras.

GVK-auktoriserade företag kan erbjuda beställaren en samlad dokumentation av hela installationen. Privatpersoner som anlitar ett GVK-auktoriserat företag kan också få ett våtrumsintyg.

- Skriftlig dokumentation kring badrumsinstallationen är viktiga värdehandlingar som du ska vara rädd om. Det visar att badrummet är fackmässigt installerat. Handlingarna kan ha avgörande betydelse till exempel vid en bostadsaffär eller ett försäkringsärende, säger Johan Aspelin.

*Boverkets rapport 2018:36; Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn (pdf) »

Branschreglerna Säkra våtrum »

Hitta GVK-företag »

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll

Vattenskaderapporten sammanfattar 22 246 vattenskador: Ledningar och diskmaskiner är största bovarna

Vattenskaderapporten sammanfattar 22 246 vattenskador: Ledningar och diskmaskiner är största bovarna

Vattenskador i kök och badrum är vanligast och oftast handlar det om läckande ledningssystem. Diskmaskiner, 10 år eller yngre, står för nära 20 procent av alla vattenskador i kök. Störst risk att råka ut för vattenskador löper ägare av villor eller fritidshus byggda på 1970-talet. Det visar statistik från Vattenskaderapporten, som sammanfattar samtliga försäkringsbolags vattenskador under 2018.

Branschregler för våtrum som Sveriges fastighetsägare står bakom.

GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR ingår. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.