Gå direkt till innehåll
Det trendigt otrendiga tätskiktet

Pressmeddelande -

Det trendigt otrendiga tätskiktet

Trender kommer och går, men plasten består. All erfarenhet visar att plast som tätskikt är ett av de absolut tryggaste materialen för att slippa fuktproblem och vattenskador i badrum och andra våtutrymmen.

–Plasten har alltid varit stor både som tät- och ytskikt. Den positiva trenden är nu att man i allt större utsträckning använder plast också under kakel och klinker, alltså i keramiska konstruktioner. Plast som tätskikt på golv och väggar har visat sig vara enastående säkert, säger Hans-Olav Friberg, Sverigechef på Tarkett.

De allra flesta småhus i Sverige byggs av trä. Trä är som bekant ett levande material som ständigt rör sig beroende på temperatur och luftfuktighet. I det sammanhanget är våtrumsplast på golv och väggar helt oslagbart för att slippa vattenskador. Golvbranschen, GBRs, krav för VT-godkännande * kräver att tätskikt av plast har en töjmån på 130 procent, det vill säga att träkonstruktionen kan röra sig från 100 till 130 cm utan att tätskiktet skadas. Det fungerar därför mycket bra också som tätskikt under kakel och klinker om något i huskonstruktionen skulle inträffa så att en oväntad rörelse uppstår.

- Den extremt säkra och beprövade metoden gynnar alla. Entreprenören som gör badrummet vet att detta är en under 40 år beprövad lösning och kan känna sig trygg med sitt jobb. Byggherren får en säker installation och slutkunden blir förstås nöjd med att slippa dyra, jobbiga fukt- och vattenskador.

Hans-Olav Friberg menar att de branschregler som tas fram och uppdateras av stiftelsen GVK i hög grad bidragit till att badrumsinstallationerna blivit säkrare och säkrare;

- Branschreglerna visar på ett systematiskt sätt hur ett vattentätt våtutrymme skainstalleras. Monteringen vid kritiska punkter som golvbrunn, uppvik, hörn och rörgenomföringar är helt avgörande för ett säkert tätskikt. Här har de stickprovskontroller som GVKs kontrollanter gör haft stor betydelse eftersom de kontinuerligt återför erfarenhet till branschen. Därmed ger GVKs branschregler en samlad bild av våtrumsbranschens aktuella kunskap.

*Ett VT-godkännande innebär att materialet är vattentätt och att dess egenskaper uppfyller kraven i GBRs standard. Monteringsanvisning, uppställd enligt en särskild mall, ska också finnas för att materialet ska bli VT-godkänt. Produkten är därefter lämplig att använda i våtutrymmen som badrum, toaletter och tvättstugor. Läs mer om VT-godkännande

Branschregler Säkra Våtrum 2016:1

Läs mer om tätskikt

Godkända tätskikt

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll

Branschregler för våtrum som Sveriges fastighetsägare står bakom.

GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR ingår. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.