Gå direkt till innehåll
Avståndet mellan rörgenomföringar blir större i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1
Avståndet mellan rörgenomföringar blir större i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1

Pressmeddelande -

Uppdaterade branschregler Säkra Våtrum 2021:1; Vad ändras? Säkrare rörgenomföring med större avstånd

Centrumavståndet mellan rörgenomföringar i vägg för värme- eller tappvattenrör som är mindre än, eller lika med, 32 millimeter ska nu vara 60 millimeter. Vid genomföring av rör eller skyddsrör med större diameter än 32 millimeter ska avståndet mellan rörens mantelyta vara minst 60 millimeter. Det är en av de viktiga nyheterna i de uppdaterade branschreglerna Säkra Våtrum som börjar gälla den 1 januari 2021.

Syftet är att göra det enklare att montera tätskiktet på ett säkert sätt och att få plats med materialet. Denna uppdatering har efterfrågats i branschen då det tidigare centrumavståndet upplevts som alltför snävt och försvårat en säker montering av tätskiktet. Dessutom minskar väggskivans hållfasthet när rören kommer för nära varandra.

- Den här ändringen är ett utmärkt exempel på hur branschen samarbetat för att komma tillrätta med ett gemensamt problem, säger Johan Aspelin, vd GVK.

- BKR, Säker Vatten och GVK har tillsammans med leverantörer av VVS-produkter och tätskikt tagit fram en lösning som innebär att rörgenomföringar i våtrum blir säkrare och bättre.


Utdrag ur branschreglerna Säkra Våtrum 2021:1:

6. Förutsättningar inför tätskiktsarbete – vägg

6.1.2 Toleranser

  • Centrumavstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller värmerör med en diameter mindre eller lika med 32 mm ska vara c/c 60 mm.
  • För rör eller skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan rör vara minst 60 mm.

Branschreglerna Säkra Våtrum uppdateras den 1 januari 2021. Reglerna är samordnade med de närbesläktade branschorganisationerna Säker Vatten och BKR, Byggkeramikrådet. I en serie artiklar kommenterar GVK de viktigaste förändringarna i branschreglerna, varför de gjorts och vad det rent praktiskt innebär för våtrumsentreprenören. Säkra Våtrum 2021:1 gäller samtliga installationer som påbörjas efter 1 januari 2021.
https://www.gvk.se/branschregler/revidering-branschregler-2021/

Här läser du om en annan viktig förändring i de uppdaterade branschreglerna; Enklare att läsa och förstå

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll

Branschregler för våtrum som Sveriges fastighetsägare står bakom.

GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR ingår. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.