Gå direkt till innehåll
Våtrumsanmälan för trygg badrumsinstallation

Pressmeddelande -

Våtrumsanmälan för trygg badrumsinstallation

En våtrumsanmälan betyder trygghet för beställaren. Den visar att våtrumsarbetet utförs enligt gällande branschregler samt att stickprovskontroller kan förekomma när jobbet är klart. Ett GVK-auktoriserat företag – anslutet till AB Svensk Våtrumskontroll - lämnar in våtrumsanmälan för alla sina våtrumsjobb som badrum, toalett och tvättstuga. Den beställare som anlitar ett GVK-företag får alltid ett godkänt våtrum enligt gällande bygglagstiftning och myndighetskrav.
    
Den detaljerade anmälan som GVK-företagen lämnar för varje våtrum som byggs/ renoveras ger en klar bild av de tekniker, material och produkter som används. Det är kunskap som sedan återförs i branschreglerna. GVKs länskontrollanter gör även stickprov på utförda våtrumsarbeten. Sammantaget bidrar våtrumsanmälan och stickprovskontroller till att upprätthålla en hög kvalitet i utförande och kunskapsåterföring, allt för att förhindra framtida vattenskador.

Grunden för ett fackmässigt resultat i våtrumsarbetet är rätt förutsättningar, rätt material och rätt utförande, allt i enlighet med branschreglerna. Samarbetet mellan organisationer och företag i GVK syftar till att minska vattenskadorna i svenska villor och fastigheter, skador som varje år kostar den enskilde ägaren stora summor pengar.

GVKs branschregler för tätskikt i våtrum lägger en säker grund för problemfria och vattensäkra våtrum. De hjälper fastighetsägare att göra bra beställningar av badrum, toalett och tvättstuga vid nybyggnad såväl som ROT-jobb. Läs GVKs branschregler för tätskikt i våtrum - Säkra Våtrum i sin helhet. På www.gvk.se finns också alltid de senaste rekommendationerna för testade och godkända produkter för våtrum.Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Relaterat innehåll

Tiotusen våtrum anmälda i år – reglerna följs!

Tiotusen våtrum anmälda i år – reglerna följs!

Nyligen fick GVK in årets våtrumsanmälan nr 10 000. Det betyder att branschen följer reglerna på ett bra sätt. En våtrumsanmälan görs i enlighet med GVKs allmänna villkor för auktoriserade företag till beställaren av varje våtrumsinstallation och bekräftar att tätskiktsarbetet blir rätt utfört. Anmälningarna representerar över 26 000 badrum och tvättstugor då en anmälan kan avse flera våtutrymmen.

Branschregler för våtrum som Sveriges fastighetsägare står bakom.

GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR ingår. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.