Gå direkt till innehåll
Vattentäta badrum på Nordbygg

Pressmeddelande -

Vattentäta badrum på Nordbygg

Bygg vattensäkra badrum med hjälp av branschens samlade kunskap! På Nordbygg visar GVK ihop med Säker Vatten och ett flertal företag inom byggbranschen typlösningar för säkra badrum. Typkonstruktionerna omfattar väggar och bjälklag i våtrum och syftar till att minska risken för vattenskador, men även att öka tillgängligheten för äldre och funktionshindrade.
Genom att utveckla metoder för vattensäkra våtrumsinstallationer arbetar man mot samma mål som byggindustrin i övrigt, nämligen att bygga hållbart, säkert och ansvarsfullt i varje entreprenörsled.

-Det finns flera andra typer av lösningar för våtrum som fortsatt är giltiga, påpekar Johan Aspelin, VD på GVK, men det är tillfredsställande att vi arbetat fram en särskild typlösning som hela branschen kan enas kring inför framtiden. Byggbranschens klassiska formel, 8:92-regeln, gäller även våtrum och innebär att installationen står för en försvinnande liten del av den totala kostnaden sett till hela livscykeln. Det finns stora vinster att göra på en säker installation redan från början.

-För drygt 25 år sedan startade stiftelsen GVK, AB Svensk Våtrumskontroll, med syftet att genom ökad kunskap och samordning i branschen minska vattenskadorna i svenska våtrum. Statens Planverk varnade för lagstiftning om inte branschen klarade att sanera sig själv. Sedan dess har flera organisationer bildats med GVK som förebild. Extra roligt är det, menar Johan Aspelin, att vi nu återigen står på Nordbygg tillsammans med en av dessa, nämligen Säker Vatten.

Välkommen till GVK på Nordbygg 1-4 april, Stockholmsmässan! Vi finns i monter EÖ:09 där vi demonstrerar branschens nya typkonstruktion för innerväggar, ytterväggar och bjälklag i våtrum. Konstruktionerna har beräknats, fuktsäkerhetsprojekterats och testats i full skala vid SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.Ämnen

Kategorier


I GVK ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR

Kontakter

Johan Aspelin

Johan Aspelin

Presskontakt vd 08-702 30 90

Branschregler för våtrum som Sveriges fastighetsägare står bakom.

GVK är en stiftelse där Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Svensk Försäkring, Sveriges Allmännytta, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, Installatörsföretagen och Golvbranschen, GBR ingår. Dessa organisationer och företag arbetar gemensamt för att minska vattenskador i svenska våtrum och sprida den kunskap som samlas in. Via GVK ger man ut branschregler för hur ett tätt våtrum ska utföras.