Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

7000 barn i kö till gymnastiken p g a otillräckliga lokaler visar aktuell undersökning som presenteras i Almedalen den 6 juli

Gott om idrottslokaler, ont om gymnastikredskap - spelar det någon roll för folkhälsan, för barns motorik, för andra idrotter? Gymnastikförbundet deltar i Idrottens Dag i Almedalen den 6 juli. med ett frukostsamtal kl 8.45 - 9.15 (länk till Almedalskalendariet med ytterligare information).


Suzanne Lundvall, forskare och lärare på Gymnastik- och idrottshögskolan  och styrelseledamot i Gymnastikförbundet kommenterar en aktuell undersökning som Gymnastikförbundet genomfört under våren i 221 medlemsföreningar över hela landet.

Över 7000 barn i kö  - tillgången till lokaler med bra redskap för gymnastik är huvudproblemet.

- Utvecklingen går mot att fler barn lever i urbana miljöer. säger Suzanne Lundvall, lärare och forskare på GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) och ledamot i Gymnastikförbundets styrelse. - Därför är det viktigt att beslutsfattare i landets kommuner bygger in rörelsemöjligheter för barn, i och utanför skolan. Där får inte gymnastiken glömmas bort eftersom den ger grundläggande motorisk träning. Våra undersökningar visar dessvärre på problem - till exempel byggs nya idrottshallar helt utan möjligheter till gymnastikredskap. och många gamla lokaler är nedslitna med undermålig utrustning.

Motorisk grundträning är viktigt för både 'kropp och knopp' enligt forskare. Gymnastik är en av de allra största flickidrotterna. Gymnastik ger också en bra grund för många andra idrotter. Nära 85.000 barn i åldrarna upp till 12 går i gymnastik, och ytterligare 25 0000 i åldrarna 13 - 20 år. Intresset för gymnastik och antalet aktiva gymnanster växer sedan flera år.

Problembild:


    Forskare från Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) har visat att så mycket som 40 procent av barnen i årskurs 6 har problem med att utföra motoriska grundformer (t ex att stödja, balansera, hoppa, klättra, hänga, krypa, åla, rulla).


·     Idrottshallar byggs idag utan redskap för gymnastik, vilket försämrar möjligheterna för den viktiga motoriska grundträningen.


·     Också i ett stort antal kommunala skolidrottslokaler är utrustningen för redskapsgymnastik bristfällig.


·     Av drygt 35 000 idrottsanläggningar är endast strax över 30 fullt utrustade för gymnastik. Som en jämförelse finns t ex ca 70 konstisbanor för bandy,  300 ishallar,  700 ridanläggningar, 4000 gräsfotbollsplaner och 300 fullstora konstgräsplaner (SKL 2009).


Gymnastik är en inomhussport som kräver tillgång till välutrustade lokaler. Det finns inte tillräckligt med sådana för att ta emot alla barn som vill börja med gymnastik. Gymnastikförbundet arbetar sedan två år tillbaka med målet att uppmärksamma beslutsfattare och opinionsbildare på problemen för att påverka och medverka till kloka beslut i anläggningsfrågor. Som ett led i detta arbete har Gymnastikförbundetunder våren 2011 gjort en omfattande digital enkät bland medlemsföreningarna för att inhämta deras åsikter om läget. Under Idrottens Dag den 6 juli i Almedalen presenteras ett delresultat.. Under hösten 2011 kommer fler resultat att publiceras. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kontakter

Lotta Darlin

Lotta Darlin

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef 0708-912107
Sara Attermalm

Sara Attermalm

Presskontakt Kommunikatör Gymnastikförbundet 073 868 23 95

Relaterat innehåll

Svensk Gymnastik - Rörelse hela livet

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med cirka 225 000 aktiva medlemmar i 990 föreningar över hela landet. Svensk Gymnastik möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva rörelseglädje. Rörelse är vårt språk.

Gymnastikförbundet
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm
Sverige