Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barngymnastikens situation i Stockholm ohållbar, säger Malin Eggertz Forsmark

 -          Gymnastikföreningarna i Stockholm har tusentals barn i kö och lokalbristen är det stora problemet, säger Gymnastikförbundets ordförande Malin Eggertz Forsmark. - Situationen är ohållbar. Jag efterlyser större satsning i form av ekonomiska resurser även till den näst största flickidrotten – och ökat nytänkande hos beslutsfattarna!

- Problemet finns över hela landet, i synnerhet  i  storstäderna, men är mest påtagligt i Stockholm. Så gott som alla gymnastikföreningar i Stockholms innerstad har sedan lång tid köer till barngymnastiken och det är lokalbristen som är det stora problemet. Några exempel: Brommagymnasterna har 2000 barn i kö, Sofiaflickorna 300, Hammarbygymnasterna 500,  SOL-flickorna 400, Stockholm Top 200. Andra föreningar löser situationen med att sätta totalt kö-stopp. Det är en utomordentligt olycklig situation eftersom efterfrågan på barngymnastik ökar – och därtill ger gymnastiken viktig allsidig rörelseträning, grunden för ett aktivt liv och på lång sikt även god folkhälsa.

En av stockholmsföreningarna, SOL-flickorna, öppnade igår en särskild sida för att väcka opinion för sitt nytänkande förslag till hur en f d lagerlokal i Fruängen skulle kunna byggas om till en ny gymnastiklokal, www.sol-hallen.se. Man upplever att frågan hamnat i stå i den kommunala behandlingen.

-          Jag har den allra största förståelse för detta, säger förbundsordföranden. Enligt de siffror som vi fått ta del av från Stockholm stad har man under den senaste tioårsperioden gjort avsevärda investeringar i idrottsanläggningar. Man har under 2000 – 2010 investerat miljarder i idrottsanläggningar. Under samma period – då våra köer växt till – har ingen motsvarande satsning gjorts på gymnastikhallar. (Endast Enskedehallen som byggdes ut efter brand i  tidigare trupphallen Katarina Västra - den enda trupphallen i Stockholms innerstad).

- Behovet av hallar är stort och ökande. Både när det gäller utrustning av specialhallar och när det gäller lokaler för skolbruk som bör vara utrustade med redskap som stimulerar till grundläggande motorisk träning.  Som jag tidigare påpekat finns idag helt nya redskap, nya lösningar och helt nya typer av lokaler som ökar möjligheterna att förse idrottshallarna med redskap för gymnastik och grundläggande motorisk träning. Sakkunskapen finns, vi vill inget hellre än att medverka till bra lösningar – men vi efterlyser en ökad satsning på den näst största flickidrotten från beslutsfattarna både i Stockholm och på andra håll i landet! avslutar Malin Eggertz Forsmark.

Ämnen

Kontakter

Lotta Darlin

Lotta Darlin

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef 0708-912107
Sara Attermalm

Sara Attermalm

Presskontakt Kommunikatör Gymnastikförbundet 073 868 23 95

Relaterat innehåll

Inga fler tomma hallar! kräver förbundsordföranden Malin Eggertz Forsmark

Malin Eggertz Forsmark, ordförande i Gymnastikförbundet, talar under IDA&BAD-mässan i Göteborg fredag 26 nov kl 11 - 12. - Det är ett folkhälsoproblem att idrottshallarna saknar utrustning för gymnastik. Barn behöver tidig motorisk träning. Endast drygt 30 av landets över 35 000 idrottsanläggningar har full utrustning för gymnastik. Vi har massor av barn i kö - lokalbristen är största problemet.

Gymnastiken växer - och växer - och växer: nu drygt 28 000 tävlingsgymnaster

Svensk gymnastik är på frammarsch genom tävlingsframgångar och många års tillväxt i ren numerär. Inom den kvinnliga artistiska gymnastiken i Veronica Wagners fotspår kommer flera unga förmågor i ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan SOK och Gymnastikförbundet inom den artistiska gymnastiken - senast krönt av Jonna Adlertegs brons i barr i Ungdoms-OS. Men mest växer truppgymnastiken!

Motorisk träning i skolorna - folkhälsofråga anser Malin Eggertz Forsmark

Motorisk träning i skolorna - folkhälsofråga anser Malin Eggertz Forsmark

Almedalen var starten för informationskampanjen 'Operation Rädda Gympan'. - Våra undersökningar visar att idrottshallar ofta saknar redskap för gymnastik och motorisk träning i idrottshallarna. Forskare pekar på att barn och ungdomar fått sämre motorik och att redskapsgymnastik är en viktig förutsättning. Jag efterlyser nytänkande hos kommuner - och arkitekter! säger Malin Eggertz Forsmark -

Svensk Gymnastik - Rörelse hela livet

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med cirka 225 000 aktiva medlemmar i 990 föreningar över hela landet. Svensk Gymnastik möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva rörelseglädje. Rörelse är vårt språk.

Gymnastikförbundet

Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm
Sverige