Gå direkt till innehåll
Flexi Sport System - viktig motorisk träning med kul äventyrsgympa

Pressmeddelande -

Flexi Sport System - viktig motorisk träning med kul äventyrsgympa

Under den pågående IDA-mässan i Göteborg presenterade Rantzows och Gymnastikförbundet sitt samarbete där man bland annat utvecklar utrustning för motorisk träning för barn och ungdomar. Ett mycket konkret uttryck för detta samarbete är Rantzows nya produkt Flexi Sport System, lätthanterliga redskap med många inbyggda möjligheter för äventyrsgympa och just motorisk träning.

- Barn som får grunda med gympa får en bra start i livet. Att tidigt träna grovmotoriken genom att klättra, hänga och balansera i kreativ lek på egna villkor - det utvecklar barnen både kroppsligt och mentalt. Det här finns det tydligt stöd för i en bred krets av forskare. Men det måste också finnas fysiska förutsättningar i barnens närmiljö och det måste framför allt vara roligt och enkelt. Allt detta finns inbyggt i Rantzows nya produkt. Jag anser att det vore en mycket klok investering i barns hälsa och utveckling och jag menar att det borde vara en självklar del av kommunernas utrustning i nya eller upprustade motionslokaler för barn och ungdomar, säger Gymnastikförbundets generalsekreterare Stefan Bengtsson.

- Tyvärr har vi under många år sett en utveckling i kommunerna där idrottshallar allt mer sällan förses med utrustning för motorisk träning. Forskare vid GIH konstaterade för några år sedan att många barn inte klarar av grundläggande fysiska rörelser tillräckligt bra. Hela 40 procent av eleverna i årskurs 6 bedömdes ha små eller stora motoriska brister. Man drog då också slutsatsen att detta beror på brist på vanlig s k redskapsgymnastik. Vissa lärare drar sig för att hålla i gymnastik för att det tar för lång tid att plocka fram och ställa tillbaka redskap. På andra skolor är redskapen i dåligt skick. Med Rantzows Flexi Sport System erbjuds en lösning på detta, säger Stefan Bengtsson.

Stefan Andersson, VD på Rantzows Sport säger: - Vårt mål är att bidra till att barn tycker det är roligt att vara fysiskt aktiva. Redan från första dagen har olika intressenter visat ett enormt intresse för våra nya produktidéer. Att efter nära två års intensivt utvecklingsarbete nu kunna visa produkterna i verkligheten känns skönt. Barn som provat våra nya redskap har också bekräftat att de verkligen tycker det är kul!

- Genom ett nära samarbete med Gymnastikförbundet har vi fått värdefull information om hur redskapen ska utformas för att utveckla och stimulera motorisk träning. Vårt gemensamma mål är att göra fysisk aktivitet mer intressant och utvecklande. Vi fortsätter utvecklingen av nya redskap även framöver!

 

Ämnen

Kategorier


Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med cirka 225 000 aktiva medlemmar i 990 föreningar över hela landet. Svensk Gymnastik möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva rörelseglädje. Rörelse är vårt språk.

Kontakter

Lotta Darlin

Lotta Darlin

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef 0708-912107
Sara Attermalm

Sara Attermalm

Presskontakt Kommunikatör Gymnastikförbundet 073 868 23 95

Svensk Gymnastik - Rörelse hela livet

Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med cirka 225 000 aktiva medlemmar i 990 föreningar över hela landet. Svensk Gymnastik möjliggör för alla att träna, tävla och uppleva rörelseglädje. Rörelse är vårt språk.

Gymnastikförbundet
Skansbrogatan 7
100 61 Stockholm
Sverige