Pressmeddelande -

Eldsjälspris till cancerläkarna Elisabet Hjerpe och Joakim Dillner

Cancerläkarna Joakim Dillner och Elisabet Hjerpe vid Karolinska universitetssjukhuset har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2019, Region Stockholm-Gotland. Priset delades ut på nätverkets seminarium ”En afton om gyncancer” på Oscarsteatern i Stockholm den 8 april.

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Målsättningen är att lyfta fram insatser och personer från alla regioner i Sverige. Det är åttonde året som Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar eldsjälar inom sjukvård och forskning, men även privatpersoner som har gjort skillnad för cancerdrabbade. Priserna delas ut på nätverkets kunskapsseminarium ”En afton om gyncancer” i Göteborg, Stockholm, Linköping och Malmö.

MOTIVERING

Joakim Dillner, professor och enhetschef för Karolinska universitetssjukhusets Center för Cervixcancerprevention

”Joakim Dillner är sedan många år en eldsjäl som arbetar för att förhindra att HPV-viruset tillåts ta fler människors liv. Han har kämpat för vaccin mot HPV. Han har jobbat för ett optimalt screening­program genom forskning, utveckling och utvärdering. Han har lett arbetet med det nationella kvalitetsregistret för cervixcancer­prevention. Joakim har också varit en stor kunskapskälla i Nätverket mot gynekologisk cancers arbete för bättre prevention – och har därmed fört oss närmare vår nollvision!”

Elisabet Hjerpe, forskare och överläkare, gynekologisk onkologi, Karolinska universitetssjukhuset

”För Elisabets starka engagemang och stora kunskap! Genom sin förmåga att kombinera en väldigt uppskattad tydlighet med för­mågan att lyssna till patientens behov har Elisabet under många år varit en stor trygghet för patienter vid Karolinska sjukhuset. Med intresse och tålamod bemöts varje patient utifrån sina egna förutsättningar. Att ha en skicklig, tillgänglig läkare som lyssnar, kommunicerar och tålmodigt bemöter en som patient är otroligt viktigt. Läkare som Elisabet gör stor skillnad i sina patienters liv.”

– Det finns så många fantastiska och engagerade människor runt om i landet som jobbar så hårt med att sprida kunskap om gynekologisk cancer, engagera sig i forskningsprojekt och finns till som stöd för sina patienter. Vi vill genom vårt Eldsjälspris uppmärksamma och uppmuntra några av dessa eldsjälar som gör så betydelsefulla insatser för så många kvinnor, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

”En afton om gyncancer” 2019 arrangeras i Göteborg den 4 april, i Linköping den 9 april och i Malmö den 10 april. Pristagarna har nominerats i en öppen process där alla kunnat nominera. Nätverket mot gynekologisk cancers styrelse utser mottagarna av Eldsjälspriset.

Se bild på Dillner här. och på Hjerpe här 


ÅRETS PRISTAGARE

Göteborg (Region Väst)

Kajsa Stenström Bohlin, överläkare kvinnokliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Maria Dimoula, överläkare onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Stockholm (Region Stockholm-Gotland)

Joakim Dillner, professor och enhetschef för Karolinska universitetssjukhusets Center för Cervixcancerprevention

Elisabet Hjerpe, forskare och överläkare, gynekologisk onkologi, Karolinska universitetssjukhuset

Linköping (region Sydöst)

Meddelas den 9 april

Malmö (region Syd)

Meddelas den 10 april


PRESSKONTAKT

För mer information, pressbilder, intervjuer, m m, kontakta Nätverket mot gynekologisk cancers ordförande, Barbro Sjölander. Mobil. 070 - 593 81 10, e-post: barbro.sjolander@gyncancer.se Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Regioner

  • Stockholm

Nätverket mot gynekologisk cancer består av patienter, anhöriga och engagerade som sprider kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Nätverket arbetar för att öka kunskapen om gynekologiska cancersjukdomar och för att ställa krav på vården så att kvinnor som drabbas av gynekologisk cancer ska få en snabb, rättvis och optimal vård. Nätverket vill väcka opinion och skapa debatt om hur vården arbetar med att förebygga gynekologisk cancer. Nätverket mot cancer arrangerar den årliga Gyncancerdagen i april. www.gyncancer.se

Presskontakt

Barbro Sjölander

Presskontakt Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer 070-593 81 10