Pressmeddelande -

Visste Du att inkontinens och återkommande urinvägsinfektion kan ha en koppling?

Om man har upprepade urinvägsinfektioner och samtidigt trängningar och inkontinens ska man testa om dessa symtom har ett samband.

Undersökningen kallas cystoskopi och man för in ett smalt optiskt rör genom urinröret. På detta sätt kan man hitta orsaken till varför kvinnan ofta drabbas av infektioner eller trängningar.

I syftet att öka kunskapen inom kvinnors underlivshälsa har Johnson & Johnson AB, i samarbete med gynekologerna Eva Uustal Fornell, Christian Falconer och Folke Flam, tagit fram hemsidan www.gynekologi.info.

Hemsidan förmedlar viktig information om god gynekologisk hälsa och har sedan sin början vintern -08, erbjudit möjligheten att ställa frågor till experterna samt få rådgivning.

"Vi märkte att många frågor upprepar sig och därför borde svaren vara intressanta även för andra kvinnor" säger Pierre Quakkelaar, ansvarig för hemsidan.

En sammanställning av frågorna och svaren har samlats under rubriken "Visste du att?" och kommer att periodiskt läggas ut både på www.gynekologi.info och på www.newsdesk.se . "På så sätt hoppas vi kunna bidra med ett kunskapsunderlag för en förbättrad gynekologisk hälsa", avslutar Pierre.

Är du intresserad av ämnet gynekologisk hälsa?

Gå in på www.gynekologi.info för mer information

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • kvinnlig hälsa
  • inkontinens
  • gynekologi
  • urininkontinens
  • trängningsinkontinens
  • kvinnohälsa
  • blandinkontinens
  • ansträngningsinkontinens

Relaterat innehåll