Pressmeddelande -

Visste du att kvinnor kan få järnbrist på grund av rikliga menstruationer?

Många kvinnor drabbas av rikliga menstruationsblödningar vilket innebär en blödning på 80 ml eller mer jämfört med en normal mängd på mellan 25-40 ml. Vid rikliga blödningar sjunker ofta järnnivån i kroppen och man kan känna sig trött och orkeslös. Det så kallade Hb-värdet blir lågt. Detta kan leda till blodbrist/anemi. Ibland leder även detta till besvär som yrsel, andfåddhet, hjärtklappning, huvudvärk och öronsus. Om man misstänker att man har järnbrist bör man kontakta vården.

I syftet att öka kunskapen inom kvinnors underlivshälsa har Johnson & Johnson AB, i samarbete med gynekologerna Eva Uustal Fornell, Christian Falconer och Folke Flam, tagit fram hemsidan www.gynekologi.info.

Hemsidan förmedlar viktig information om god gynekologisk hälsa och har sedan sin början vintern -08, erbjudit möjligheten att ställa frågor till experterna samt få rådgivning.

"Vi märkte att många frågor upprepar sig och därför borde svaren vara intressanta även för andra kvinnor" säger Pierre Quakkelaar, ansvarig för hemsidan.

En sammanställning av frågorna och svaren har samlats under rubriken "Visste du att?" och kommer att periodiskt läggas ut både på www.gynekologi.info och på www.newsdesk.se . "På så sätt hoppas vi kunna bidra med ett kunskapsunderlag för en förbättrad gynekologisk hälsa", avslutar Pierre.

Är du intresserad av ämnet gynekologisk hälsa?

Gå in på www.gynekologi.info för mer information

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • anovulatorisk blödning
  • gynekologi
  • kvinnlig hälsa
  • kvinnohälsa
  • mensblödningar
  • mensvärk
  • rikliga mensblödningar
  • blodbrist
  • anemi