Gå direkt till innehåll
Gyproc är en av fyra nominerade till Årets Lean-byggare

Pressmeddelande -

Gyproc är en av fyra nominerade till Årets Lean-byggare

Gyprocfabriken i Bålsta är en av fyra nominerade till 2014 års Lean-Byggare. Redan 2005 påbörjades arbetet med ständiga förbättringar inom de processer som berör bl.a säkerhet, miljö, effektivitet och kvalitet.

2005 startade Gyproc sitt förbättringsarbete.  Redan från start involverades alla medarbetare och det är nu en naturlig del av det dagliga arbetet.

-  Arbetssättet har införts inom flera områden bland annat säkerhet. Ett resultat av det är att vi inte har haft någon olycka på över 6 år, säger Lars Lundberg, vd. Exempelvis har vi säkerhetsbesök som involverar alla medarbetare. Genom att göra besök hos varandra kan man tidigt upptäcka och förebygga eventuella risker.

Miljöfrågorna står självklart också högt på prioriteringslistan. Den överskottsvärme som kommer från tillverkningen i fabriken går till fjärrvärmenätet på orten och värmer upp ca 500 villor. Gipsspill från byggarbetsplatser tas tillvara och återanvänds i produktionen av nya skivor.  Den senaste i raden av miljöförbättringar skedde i våras då fabriken bytte från olja till flytande naturgas, vilket minskar C02-utsläppen med omkring 25 %.

Totalt har 250 förbättringsprojekt genomförts sedan starten 2005. Fabriken har också som femte företag inom koncernen nått silvernivå för detta arbete. Det kallas för WCM, World Class Manufactoring och är ett strukturerat arbetssätt för att säkerställa en hög nivå av säkerhet, kvalitet och kostnadsstyrning.

-  Vi är naturligtvis stolta och glada över nomineringen. Det visar att vi har ett fungerande arbetssätt som gagnar våra kunder, anställda och miljön. Vi arbetar metodiskt och praktiskt hela tiden och är noggranna med att följa upp varje enskilt projekt. Jag är övertygad om att det är det som är nyckeln till ett långsiktigt och framgångsrikt arbete, menar Lars.

Vinnare av priset kommer att tillkännages vid ”Årets Bygge”, på Cirkus i Stockholm den 31 mars.


Ämnen

Taggar


Gyproc utvecklar, tillverkar och marknadsför lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor till byggbranschen. Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t.ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls. Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras.

Gyproc har en mångårig historia av att testa och praktiskt utvärdera produkter och lösningar och har genom provningsrapporter, utlåtanden och kvalificerade tekniska värderingar byggt upp en gedigen erfarenhet som säkrar att våra kunder får optimala lösningar, både tekniskt och praktiskt. Vår samlade kompetens erbjuder vi byggbranschens olika aktörer genom Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och genom personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal.

Gyproc AB ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc®, Gyptone® och Glasroc® är registrerade varumärken som ägs av Saint-Gobain.

Relaterat material

Relaterade nyheter

Relaterade event