Gå direkt till innehåll
Samverkan över gränser ger hållbara lösningar

Pressmeddelande -

Samverkan över gränser ger hållbara lösningar

Ett hus byggt av sunda material, är attraktivt i alla led; för byggare, fastighetsägare, hyresgäster – och kommande generationer. Den globala koncernen Saint-Gobain satsar avsevärda resurser på forskning och utveckling och är världsledande på hållbara lösningar för byggmarknaden. En viktig ingrediens i framgången är samverkan över företagsgränser i syfte att ta tillvara spetskompetens inom olika områden och hitta sunda, hållbara lösningar. 

I Sverige representeras Saint-Gobain i byggsektorn av Ecophon, Emmaboda Glas, Gyproc, ISOVER, Norton och Weber. När de samlas i en gemensam monter på Nordbygg 2012 under Saint-Gobains flagg, är temat Hållbart byggande.

Där kommer de att presentera sunda helhetslösningar; produkter och system som är säkra, bekväma och energieffektiva och svarar upp mot kraven på hållbart byggande. Där får besökarna bland annat ta del av det nyutvecklade, ventilerade fasadsystemet Ventisol EF som är ett samverkansprojekt mellan ISOVER, Gyproc och Weber. 

– Intresset är stort och efterfrågan på sunda helhetslösningar ökar stadigt. I vår monter på Nordbygg kommer vi att presentera system och produkter som svarar upp mot kraven på hållbart byggande. Och visa att vi kan bidra med kunskap och erfarenhet i alla led genom hela byggprocessen, säger Crister Larsson på Weber. 

Mer information om Saint-Gobain, respektive företag och kontaktuppgifter finns på www.hållbartbyggande.se

Ämnen

Taggar


Gyproc utvecklar, tillverkar och marknadsför lättbyggnadssystem med gipsbaserade byggskivor till byggbranschen. Vårt sortiment av produkter och system erbjuder estetiska och konstruktionsmässiga variationsmöjligheter som bidrar till att funktionskrav som t.ex ljud-, brand- och hållfasthetskrav uppfylls. Gyproc lättbyggnadssystem är flexibla och medverkar till att totalkostnaden för både nybyggnation och renovering minimeras.

Gyproc har en mångårig historia av att testa och praktiskt utvärdera produkter och lösningar och har genom provningsrapporter, utlåtanden och kvalificerade tekniska värderingar byggt upp en gedigen erfarenhet som säkrar att våra kunder får optimala lösningar, både tekniskt och praktiskt. Vår samlade kompetens erbjuder vi byggbranschens olika aktörer genom Gyproc Handbok, ett brett sortiment tekniska broschyrer, väl utvecklade webbtjänster och genom personlig rådgivning via Gyproc Teknisk Support och säljpersonal.

Gyproc AB ingår i den franska koncernen Saint-Gobain. Gyproc®, Gyptone® och Glasroc® är registrerade varumärken som ägs av Saint-Gobain.

Relaterat material

Relaterade nyheter

Relaterade event