Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Kvartalsrapport första kvartalet 2015 – Starkt resultat och positiv inledning av året

Viktiga händelser under första kvartalet 2015

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 26,6Mkr
(att jämföra med 25,7 Mkr första kvartalet 2014) vilket är 3,5 % mer än föregående års första kvartal. Högre intäkter uppvisas i inom samtliga affärsområden med betoning på kundservice och teknisk support.

Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgår nu till 32,1 % mot 33,6 % under kvartal ett föregående år. Mindre omkostnader går i första hand att härleda till minskade marknadsföringskostnader.

Utvecklingen under kvartalet ligger över bolagets egna förväntningar och målsättningar för året.

Under första kvartalet har ett offentligt kontanterbjudande lagts till aktieägarna i H1. Efter kvartalets och accepttidens utgång har H1 en definierad huvudägare i form av ledningsgruppen i H1 genom ägarbolaget Panoster Investment AB. Ägarandelen för huvudägaren (ledningsgruppen) uppgår till 82,7 %, röstandelen uppgår till 90,4 %.

Framtiden:

Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. H1 kommer bibehålla sin fokusering på nyförsäljning, tjänsteutveckling, fortsatta effektiviseringar och lönsamhets- förbättrande åtgärder.

Q2, förväntas liksom tidigare år bli en utmaning gällande lönsamhet då kvartalet innehåller färre helgfria dagar och de beräknade affärsvolymerna och intäkterna kommer vara lägre under perioden. Kvartalet beräknas dock bli bättre än föregående år utifrån att föregående år besvärades med avvecklingskostnader för tidigare uppdrag.

Regeringen har nu kommunicerat att de har för avsikt att genomföra en höjning av arbetsgivaravgifterna för unga. Detta medför en uppskattad årlig kostnads- ökning om minst 3 Mkr, vilket kommer att bli en stor utmaning för H1 att hantera.

Koncernens intäkter:

Intäkterna för kvartalet uppgick till 26,6 MSEK (25,7) vilket var en ökning med 3,5 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. Ökningen härrör till ökade intäkter inom samtliga affärsområden.

Resultat:

Resultat för kvartalet uppgick till 2,3 MSEK före skatt i jämförelse med 1,6 MSEK för samma kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror i första hand på lägre avskrivningar.

Koncernens kassaflöde:

Kassaflödet för perioden uppgick till 1,6 MSEK i jämförelse med 1,2 MSEK för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om 0,2 MSEK i likhet med föregående år och period. Det operativa kassaflödet uppgick till 2,2 MSEK i jämförelse med 2,4 MSEK för föregående period och år.

För ytterligare information se bifogad rapport eller kontakta:

Mattias Lööv, VD, H1 mattias.loov@h1.se, tel: 0771-24 25 26

Ämnen

Kategorier


H1 Communication AB är en aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. H1 har 300 anställda i länderna Sverige, Norge och Estland och hanterar över 10 miljoner kundkontakter per år för sina uppdragsgivare i både offentlig och privat sektor. H1 erbjuder tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i norden inom Contact Center branschen, detta genom sin egen filosofi, unika metodik samt teknik som alltid ligger i framkant. H1 aktien är listad och handlas på Aktietorget. Mer information på www.h1.se. Telefon 0771-24 25 26 Kontor: Östersund (HK), Helsingborg, Stockholm, Bollnäs samt Tallinn (Est) och Halden (No).

Presskontakt

Linus Hedén

Linus Hedén

Presskontakt Pressansvarig +4670 328 94 85

Nordiskt BPO för outsourcing av kundservice, teknisk support och svarsservice

H1 Communication är ett nordiskt BPO-företag med europeiska samarbetspartners som erbjuder outsourcing av kundservice, teknisk support, PKI-tjänster och svarsservice. H1 ger dina kunder ledande kundupplevelser genom fokus på kvalitet, informationssäkerhet och medarbetarvarumärket (HAPPY-filosofin). Som Nordens största delägarledda branschaktör bygger H1 kundnära samarbeten med stort engagemang och kontinuitet i alla lägen. H1 är ISO 9001/14001/27001 certifierad och med enheter runt om i Norden erbjuds alla tjänster på samtliga nordiska språk dygnet runt, året om

H1
Öneslingan 7
832 51 Frösön
Sverige