Pressmeddelande -

Monaco beslutar om stränga krav på minskad strålning från mobilmaster, som en del i sitt miljöskydd.

Monaco beslutar om stränga krav på minskad strålning från mobilmaster, som en del i sitt miljöskydd. Schweiz och Frankrike agerar också för att minska exponeringen av strålning från den trådlös tekniken. Läs mer om beslutet på: http://www.buergerwelle.de:8080/helma/twoday/bwnews/stories/1913/

I Frankrike har man bl.a. infört ett förbud för barn och unga att använda mobiltelefoner i skolan av hälsoskäl, och man plockar ner trådlöst internet och ersätter det med trådburna anslutningar, på grund av hälsoriskerna.

I Sverige gör vi tvärtom. Vi utökar strålningen med 4G master som sitter var 300:e-600 meter, trådlöst internet i allt fler skolor, på arbetsplatser, bibliotek och i mångas hemmiljöer. Varför är debatten om den trådlösa teknikens hälsorisker så otroligt tyst i Sverige? Har det med den ekonomiska vinningen att göra? Får den ekonomiska vinningen gå före de Svenska medborgarnas hälsa? Det verkar så.

På bara sms tros inkomsterna för mobilindustrin ligga på drygt 90 000 kronor per sekund, vilket är 5,5 miljoner kronor per minut, enligt FN-organet ITU:s beräkningar. 

Teknik är bra, när vi använder de alternativen som är så säkra för vår hälsa som möjligt. Vi behöver börja lyssna ut i Europa och övriga världen, för de verkar mer vakna gällande den frågan än vi i Sverige. Jag tror att vi har något viktigt att lära oss, gällande trådlös teknik och minskade hälsorisker.

Dessutom ska vi komma ihåg att det är minst lika många som har diabetes 1, som är allvarligt allergiska mot den trådlösa tekniken. Dessa människor är flyktingar i sina egen hemländer och får fly ut i skogarna där strålningen är som lägst.

Mörkertalet gällande hur många som upplever ohälsa på grund av strålningen från den trådlösa tekniken, kan vara enormt, eftersom symtomen ofta likställs med stress. Kanske stressar strålningen oss mycket mer än vad vi vet och förstår, och kanske är den en av de stora anledningarna till att så många människor idag upplever mycket stress. Forskning visar att elektromagnetisk strålning skapar stressprotein i biologiskt liv, och gällande det är vi säkert olika känsliga, med en växande skara som blir känsligare, ju mer strålning vi exponeras för.

Monacos regering är mycket klok och förutseende! Vi i Sverige bör också agera.

Mer info på:

http://www.va.se/asikter/kronikor/2010/10/29/nar-marknaden-morkar/

http://dl.dropbox.com/u/11443525/An%20ICEMS%20Monograph%202010.pdf

http://www.ur.se/play/160536

http://www.youtube.com/watch?v=KN7VetsCR2I&feature=player_embedded

http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=196395

http://hn.se/asikter/debatt/1.1049366-mobiltelefoni-ar-inte-riskfri

http://schlaug.blogspot.com/2010/12/vagar-grava-vagar-utmana.html

http://www.youtube.com/watch?v=dsf1ujR4pkU

http://www.monanilsson.se

http://monanilsson.wordpress.com

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=4979

Vänligen

Camilla Åkesson

Esencia - Växtkraft för människor & miljö

www.hallbarlivsstil-webbmagasin.com

 

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • telia
 • telenor
 • telecom
 • mobil
 • master
 • mobilmaster
 • strålning
 • trådlöst
 • trådlös teknik
 • trådlös teknik skadligt för hälsan och biologiskt liv
 • skadlig strålning
 • trådlöst kan vara orsak till ohälsa
 • riskerna med den strådlösa tekniken
 • 4g ger ökad skadlig strålning
 • 4g ger ökad ohälsa
 • strålning från trådlsö teknik stressar och skadar biologiskt liv
 • forskning om strålning
 • sömnlöshet
 • ohälsa
 • sänkta gränsvärde för strålning från mobilmaster tv och radio
 • regeringen i monaco har beslutat att strikt begränsa invånarnas exponeringen för elektromagnetiska vågor från mobiltelefonmaster och andra strålningskällor.
 • elektromagnetiska vågor
 • elektromagnetisk strålning
 • strålande teknik
 • en strålande framtid?
 • mobilmaster och ohälsa
 • elallergi
 • sjuk av mobilmast
 • sjuk av strålning
 • sjuk av den strådlösa tekniken
 • mona nilsson
 • regeringen i monaco minskar exponeringen från trådlös teknik
 • regeringen i monaco sänker gränsvärdet för strålning från trådlös teknik
 • 3g
 • mobilindustrin
 • mobilindustrins hälsorisker
 • wi-fi
 • trådlöst internet
 • 4g master
 • foskning om elektromagnetiska fält
 • 4g
 • 4 g hälsofara
 • hälsofara med 4g
 • 4g kan ge ohälsa
 • 4g kan skada din hälsa
 • 4g är en hälsrisk
 • 4g masterna kan ge ohälsa
 • du kan må dåligt av 4g tekniken
 • 4g master var 300:e-600: e meter meter
 • 4g är en hälsorisk
 • mobilmasterna kan skada vår hälsa
 • mobilmasterna strålar 24 timmar om dygnet och kan påverka vår hälsa negativt
 • mobilmaster och symtom
 • strålning från mobilmaster skadlig
 • tags:4g

Esencia - Växtkraft för människor & miljö

www.hallbarlivsstil-webbmagasin.com