Pressmeddelande -

Strålning från mobilmaster och mobiltelefoner kan skada mäns fertilitet, ge dubbla DNA brott, påskynda åldrandet, öka risken för hjärtsjukdomar, cancer, ledgångsreumatism, Alzheimers och andra sjukdomar.

Detta indikerar den pågående studien på Jawaharlal Nehru University, där resultatet på råttorna är alarmerande och direkt relevant för människor, enligt forskarteamets ledare.

Källa: http://www.thehindu.com/news/national/article1033086.ece?homepage=true

Använd studien för att protestera mot befintliga och kommande mobilmaster. Kräv trådburen telefon på jobbet. Har ni bara mobil hemma, investera i sladdtelefon och uppkoppling till internet via sladd. Prata i mobilen så lite du kan. Och framför allt - utsätt inte dina barn för strålning från den trådlösa tekniken, barn är känsligare än vuxna.

Vänligen

Camilla Åkesson

Ämnen

 • Vetenskap, teknik

Kategorier

 • iphone
 • ipod
 • surfa mobilt
 • surfa
 • datorer
 • teknik
 • it
 • hållbar livsstil
 • må bra
 • elektromagnetisk strålning kan skada vår fertilitet
 • elektromagnetisk strålning kan skada dna
 • fria radikaler
 • fertilitet
 • mobilt bredband
 • mobilen inte skadlig för hälsan
 • mobilmaster inte skadliga för hälsan
 • mobilmasterna skadar hälsan
 • mobiltelefonen skadar hälsan
 • skadligt mobilmaster
 • farligt med mobilmaster
 • 3g täckning
 • 4g täckning
 • mobiltäckning
 • elektromagnetiska fält/strålning minskad fertilitet
 • elektromagnetiska fält/strålning ökar ohälsan
 • elektromagnetiska fält/strålning ger ohälsa
 • mobilteknik och mobilmaster ökar fria radikaler och påskyndar åldrandet
 • 4g mast minskad fertilitet och ökad ohälsa
 • 4g mast kan skada din hälsa
 • 3g kan skada din hälsa
 • 4g kan skada din hälsa
 • forskning mobil hälsorisker
 • hälsa
 • biologiskt
 • ekologisk
 • ekologiskt
 • 3g
 • 4g
 • alzheimers sjukdom mobilmaster och mobiltelefoner
 • minskad fertilitet mobiltelefon mobilmaster
 • forskning trådlöst internet i mobilen
 • forskning wi-fi
 • forskning trådlsö teknik
 • forskning mobilmast
 • forsknning mobiltelefoner
 • forskning mobilmaster
 • trådlös teknik kan skada vår hälsa
 • forskning visar på skadliga effekter mobilmaster mobiltelefoner trådlösa nätverk trådlsö teknik
 • riskerna med den strådlösa tekniken
 • samt kan ge andra skador på vårt biologiska system.
 • ledgångsreumatism och alzheimers sjukdom
 • cancer
 • ökar risken för hjärtsjukdomar
 • påskyndar åldrandet
 • ger dubbla dna brott
 • strålning från mobilmaster och mobiltelefoner skadar mäns fertilitet (kanske även kvinnors)
 • mobilmaster skadar hälsan
 • mobilmaster och mobiltelefoner skadligt för hälsan
 • mobilmast skadligt för hälsan
 • mobilmast hälsofara
 • elektromagnetisk strålning kan ge hjärtsjukdomar

Hållbar Livsstil Webbmagasin - Din guide & inspirationskälla till en grönare och skönare livsstil för planeten & hälsan!

www.hallbarlivsstil-webbmagasin.com