Pressmeddelande -

Årets INKA-pris går till utbildningsportal om ADHD

Cirka 3-5 procent av alla svenska skolbarn beräknas ha diagnosen ADHD. För att informera föräldrarna till barn som precis har fått diagnosen samt ge dem råd och stöd så har psykologen Jessica Larsson tagit fram ett webbaserat utbildningsprogram. För detta belönades hon igår kväll med årets INKA-pris vid en ceremoni på Mjärdevi center i Linköping.

– Årets pristagare har en genomtänkt och intressant idé kring hur man kan förmedla information och kunskap kring en svår diagnos, säger Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg.

Jessica Larsson arbetar som psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin vid Östergötlands landsting samt på Barn- och Familjepsykologiskt centrum i Åtvidaberg.

– Jag har i mitt dagliga arbete känt att det har saknats ett strukturerat och lättillgängligt sätt att ge information till föräldrar vars barn fått diagnosen ADHD, säger Jessica Larsson.

Utbildningsportal på webben
En viktig del i det hela har varit att hitta en lösning där föräldrarna kan ta del av informationen hemma där de kan vara anonyma och slipper resa. Eftersom Jessica Larsson har en bakgrund inom IT-branschen har hon använt sig av dagens moderna informationsteknologi för att skapa en utbildningsportal på webben där man samlar information och kurser som kvalitetssäkras och erbjuds som ett komplement till traditionell behandling och rådgivning.

– Här kan föräldrarna, i olika steg, lära sig om sitt barns funktionshinder, hur de kan bemöta det samt vilket stöd som finns. De kan dessutom utbyta erfarenheter med andra föräldrar och har även möjlighet till kontakt med psykolog, säger Jessica Larsson.

Tanken är att mottagningar inom Barn- och ungdomspsykiatrin samt skolhälsovården ska kunna erbjuda tjänsten till de föräldrar vars barn precis fått diagnosen ADHD.

– Min tjänst skulle innebära en avlastning för personalen och därmed sänkta kostnader. Det skulle framförallt ge föräldrarna bra verktyg att stötta och hjälpa sitt barn vilket skulle resultera i bättre psykisk hälsa för barnet och hela familjen, vilket i sin tur skulle leda till mindre kostnader för vård, säger Jessica Larsson.

Priset ger självförtroende
INKA-priset, som ska gå till en person, grupp, avdelning eller klinik inom närsjukvården, landstinget eller kommun i Östergötland, delas i år ut för andra gången och temat i år var kommunikationslösningar. Priset ger möjlighet att genomföra ett test av idén och en prissumma på 20 000 kronor. INKA-priset delas ut av Hälsans nya verktyg i samarbete med FoU-enheten för Närsjukvården, landstinget i Östergötland samt kommunerna i länet.
För Jessica Larsson innebär priset att hon nu kan fortsätta utveckla tjänsten för att förhoppningsvis kunna erbjuda en färdig produkt i början av nästa år.

– Jag är väldigt glad över priset och det ger mig självförtroende och ekonomi att fortsätta jobba med detta, säger Jessica Larsson.

För mer information kontakta:
Jessica Larsson
0707-225148
jessica@kalasmedia.se

Mona Jonsson, vd Hälsans nya verktyg
0708-91 92 91
mona.jonsson@halsansnyaverktyg.se

Johan Bagewitz, kommunikatör Hälsans nya verktyg
0705-799 001
johan.bagewitz@halsansnyaverktyg.se

 

 

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • innovation
 • omsorg
 • inka-pris
 • mona jonsson
 • jessica larsson
 • adhd
 • utbildningsportal
 • hälsa
 • östergötland
 • informationsteknologi
 • information
 • psykolog

Regioner

 • Östergötland

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas.

Kontakter

Cecilia Backlund

Presskontakt Kommunikatör, Hälsans nya verktyg 0730705109