Pressmeddelande -

Innovationstävlingen ”När jag blir 100” efterlyser smarta idéer

Vi svenskar blir allt äldre. Av de barn som föds idag kommer minst hälften att bli 100 år. Hur vill vi leva när vi blir gamla? Vilka tekniska lösningar behöver vi? Och hur ska samhället klara samhällsutmaningen med en åldrande befolkning och minskade resurser? Det är utgångspunkten för den nationella innovationstävling ”När jag blir 100”som Hälsans nya verktyg lanserar.

– Det behövs väldigt många nya smarta innovationer för att alla inom vård och omsorg ska klara av att ta hand om alla äldre i framtiden. Och dessutom är äldre en otroligt köpstark målgrupp som många verkar glömma bort. Med fler äldre kommer också nya affärsmöjligheter för innovatörer, det vill vi belysa med tävlingen, säger Dag Forsén, projektledare inom den östgötska innovationsmiljön Hälsans nya verktyg.

Innovationstävlingen ”När jag blir 100” som drar igång idag, den 4 november, är rikstäckande och öppen för alla. Syftet är med tävlingen är att belysa samhällsutmaningen, skapa en mötesplats och få fram idéer på lösningar från okonventionella håll.

– Vi hoppas få in många spännande och innovativa idéer. Vi premierar lösningar som är annorlunda, bättre och mer kostnadseffektiva, säger Dag Forsén, projektledare inom Hälsans nya verktyg.

Tävlingsbidragen ska på något sätt kunna kopplas till vardagstjänster för vård, äldreomsorg och hälsa och ska innehålla någon IT-komponent.

– I det första tävlingssteget behöver man bara lämna in en enkel idébeskrivning. Efter den första gallringen hjälper vi till med coachning och att formera ett lag om 2-3 personer som ska arbeta fram ett fullständigt förslag, säger Dag Forsén.

Bästa förslagen presenteras inför ett draknäste

I tävlingens sista moment kommer de fem bästa förslagen att få presenteras inför ett så kallat draknäste i vilket bland andra Marianne Larsson, innovationschef på Teknopol i Lund och känd från tv-programmet Uppfinnarna, ingår. Förstapristagaren vinner 50 000 kronor och samtliga topp fem vinner stöd i processen att omvandla sin idé till färdig produkt.

– I takt med att det kommer många nya produkter och tjänster som underlättar vardagen för äldre har attityden till informations- och kommunikationsteknik blivit mer positiv. Fördelarna uppmärksammas allt mer. Idag ger tekniken möjligheter till ökad trygghet, säkerhet, aktivitet och delaktighet i samhället, säger Dag Forsén.

Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö i Östergötland som arbetar för att skapa nya lösningar för framtidens vård och omsorg. I september stod Hälsans nya verktyg värd för den stora EU-finansierade konferensen AAL Forum. Innovationstävlingen ”När jag blir 100” är finansierad av Vinnova i deras satsning på innovationstävlingar. Läs mer om innovationstävlingen på www.narjagblir100.se och  https://www.facebook.com/nardublir100.

Fakta:

Åldersexplosionen:

Sverige står inför en förändrad demografi. Andelen som är över 65 år ökar från 1,6 miljoner till ca 2,5 miljoner år 2040.

 I takt med att andelen äldre ökar i Sverige väcks frågor gällande vård, omsorg och livskvalitet. Antalet äldre över 80 år där vårdinsatser gör sig gällande kommer att öka med 34 % fram till år 2025. Samtidigt förväntas livslängden att öka. Sammantaget innebär det behoven av vård och omsorg ökar.  

För mer information kontakta:
Dag Forsén, projektledare Hälsans nya verktyg
070-143 62 64
dag.forsen@halsansnyaverktyg.se

Sandra Olt, kommunikatör Hälsans nya verktyg
072-151 15 55
sandra.olt@halsansnyaverktyg.se


Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Taggar

  • när jag blir 100
  • innovation
  • innovationstävling
  • ny teknik
  • forskning
  • omsorg
  • vård
  • vårdsmart

Regioner

  • Östergötland

Hälsans nya verktyg är en innovationsmiljö i Östergötland med samlade resurser för att utveckla, testa och lansera mobila och IT-baserade produkter och tjänster som förenklar livet för äldre. Den koordinerande  verksamheten finansieras av Vinnova, Linköpings och Norrköpings kommun, Linköpings universitet samt Landstinget i Östergötland. 


Presskontakt

Cecilia Backlund

Presskontakt Kommunikatör, Hälsans nya verktyg 0730705109

Relaterade nyheter