Pressmeddelande -

Ytterligare halv miljon till vårdsmarta innovationer i Östergötland

Den östgötska tillväxtsatsningen, Hälsans nya verktyg, beslutade nyligen att stötta ytterligare två innovationer – HeartVent och Schemagi – med sammanlagt 500 000 kronor. HeartVent identifierar felaktig andning och Schemagi sparar tid åt vård- och omsorgsenheter genom sin webbaserade schemaläggningstjänst. Sammanlagt har Hälsans nya verktyg stöttat 47 produktutvecklingsprojekt i Östergötland med totalt cirka 4,5 miljoner kronor under senaste året.

Genom Hälsans nya verktyg satsar Östergötland på att bli centrum för smarta lösningar som effektiviserar vården och omsorgen med fokus på hemmiljö. Redan idag har verksamheten bidragit till flera framgångsrika företag och projekt som har börjat generera tillväxt.

– Det är tacksamt att arbeta i en region som just nu präglas av en så starkt innovationslust. Inte minst med tanke på att efterfrågan på nya och innovativa lösningar inom vård- och omsorgssektorn är enorm, liksom potentialen för tillväxt inom branschen, säger Sven Ehn, vd på Hälsans nya verktyg.

HeartVent – identifierar andningsproblem

HeartVent är en metod, utvecklad av Institutionen för Medicinsk Teknik (IMT) vid Linköpings universitet. Den förenklar identifiering av andningsproblem för diagnos, behandling och uppföljning av patienter med sjukdomar som t ex KOL, astma eller fibromyalgi. Mätningen sker genom en sensor som placeras på kroppen och registrerar variationer i blodflöde och blodvolym.

– Vi har fått stöd till att ta fram en fungerande prototyp för själva mätningen samt verifiera att den fungerar. Stödet täcker också kostnader för den process som ska anpassa produkten till olika vårdbehov, säger Lars-Göran Lindberg, universitetslektor på IMT och projektledare för HeartVent.

Schemagi – underlättar schemaläggning

För vård- och omsorgsenheter som behöver bemanning dygnet runt kan schemaläggningen både vara komplicerad och tidskrävande. Schemagi är en webbaserad tjänst som anpassas efter varje arbetsplats och optimerar schemaläggningen för att förena verksamhetens och medarbetarnas behov.

– Med stöd vi fått från Hälsans nya verktyg har vi bland annat gjort en undersökning som bekräftar att vår webbaserade tjänst underlättar arbetet med schemaläggning både inom vården och omsorgen. Nu har vi fått utökat stöd för uppbyggnaden av ett företag kring Schemagi. Det gör att vi troligtvis kan komma igång med försäljningen inom kort, säger Elina Rönnberg, projektledare för Schemagi.

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • forskning
 • hälsa
 • innovation
 • ny teknik
 • omsorg
 • sjukvård
 • vårdsmart
 • vård
 • heartvent
 • schemagi
 • sven ehn
 • produktuveckling
 • webb
 • östgötsk tillväxtsatsning

Regioner

 • Östergötland

Hälsans nya verktyg är en regional satsning i Östergötland i syfte att skapa tillväxt. Inom ramen för Hälsans nya verktyg utvecklas nya produkter och tjänster för att möta framtidens ökande vårdbehov. Fokus för satsningen är effektiv vård och omsorg med hemmet som bas

Kontakter

Cecilia Backlund

Presskontakt Kommunikatör, Hälsans nya verktyg 0730705109

Relaterat innehåll