Pressmeddelande -

Fyrfasen Energi vinner upphandling med NP3

Det står nu klart att Fyrfasen Energi går in som Fastighetsbolaget NP3s övergripande partner i elhandelsfrågor. NP3 investerar främst i kommersiella fastigheter inom kategorierna handel, industri, logistik och kontor. NP3 Fastigheter etablerades 2010 och har idag en uthyrningsbar yta på över 1 132 000 kvadratmeter fördelat på 284 fastigheter i norra Sverige.

NP3s expansion har varit minst sagt imponerande och det finns stora planer på vidare expansion av fastighetsbeståndet. NP3 har under flera år haft Fyrfasen Energi som energipartner inom vissa delar av sin förbrukningsvolym. I samband med en uppdaterad strategi beträffande energifrågor har NP3 valt en övergripande elleverantör för hantering av alla bolagets fastigheter. Fyrfasen Energi är energibolaget som fått möjligheten.

– När vi nu kommit upp i inköpsvolymer som kräver en annan flexibilitet för att kunna möta vår tillväxt, genomförde vi en ny upphandling för våra elleveranser. Fyrfasen var då den leverantör som erbjöd oss det totalt sett bästa avtalet. Vi tror även att Fyrfasen i sitt samarbete med Markedskraft kommer att passa oss bra i storlek vilket vi tror gynnar båda parter i det framtida samarbetet, säger Mattias Lyxell Förvaltningschef NP3 Fastigheter.

Även Fyrfasen Energi har imponerat på främst företagsmarknaden under senare år, inom loppet av fem år har man fördubblat den omsatta energivolymen. Nu ökas volymerna ytterligare med NP3 som största kund.

– NP3 är vår enskilt största kund och med den förväntade expansionen av bolagets fastighetsbestånd är det en fantastisk möjlighet att möta framtiden tillsammans, säger Per-Martin Eriksson, ansvarig företagssäljare Fyrfasen Energi.

Rådgivning och effektivisering ser Fyrfasen Energi som betydande delar av framgången med den ökade energivolymen. Med hjälp av Europas främsta analysföretag, Markedskraft, står Fyrfasen Energi i daglig kontakt med den europeiska marknaden och kan således förse sina kunder med långsiktiga och kostnadseffektiva strategier inom energifrågan.

– Med en gedigen erfarenhet inom rådgivning och administrationseffektivisering har vi en attraktiv produkt som kan svara upp för de behov som stora bolag efterfrågar i energifrågan, avslutar Per-Martin Eriksson. 

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • fyrfasen
  • elavtal

År 1917 bildades Härjeåns Kraftaktiebolag i syfte att säkra Härjedalens framtida energiförsörjning på det modernaste sätt som då fanns. I 100 år har bolaget utvecklats i takt med tiden och fortsatt bidra till en levande glesbygd. Härjeåns Kraft AB erbjuder idag lösningar inom energi, värme, kommunikation, bestående av bolagen Härjeåns Kraft AB, Härjeåns Energi AB, Härjeåns Nät AB, Härjedalens Miljöbränsle AB, Fyrfasen Energi AB.

Presskontakt

Emma Dahl

Presskontakt Marknadskommunikatör