Pressmeddelande -

Härjeåns investerar 157 miljoner i elnätet

Energibranschen är en marknad under stor och snabb förändring, där omställningen till fossilfritt inte bara är en prioriterad internationell angelägenhet utan även en nationell och regional vision. Härjeåns Nät AB är en av aktörerna som tryggar Sveriges energiförsörjning och samtidigt möjliggör säker och robust tillgång till energi.

För att möta framtidens förändrade energilandskap ställs höga krav på elnätet. Under 2019 investerar Härjeåns 157 miljoner kronor för att möta de nya behoven, bland annat genom nyanslutningar och upprustningar av befintligt elnät för ökad leveranssäkerhet.

– Vi siktar högt för att kunna leverera en trygg och säker elleverans för våra kunder. Vårt område är glesbefolkat med långa avstånd mellan kunderna. Därför krävs stora investeringar för att kunna rusta oss för framtiden men också för att minimera driftstörningar i nätet, säger Niklas Köhler, vd Härjeåns Nät AB.

En av många i raden investeringar sker i Bräcke kommun. En ny vindkraftpark vid Bröcklingberget ansluts via en ny elledning på 6,7 km. En ny fördelningsstation uppförs och befintliga elledningar uppdateras för att hantera den ökade effekten i nätet. Härjeåns kunder får därmed en säkrare elleverans samt ökad tillgång till förnybar energi.

Arbetet för ökad leveranssäkerhet längs sträckan Målga–Krokströmmen–Örastupet i Härjedalen fortskrider. På sträckan Ulvkälla – Storåströmmen uppdateras en gammal ledning för att säkras upp mot trädpåfall. Härjeåns ökar även kapaciteten i nätet för att möjliggöra inmatning från vindkraftverk.

Ett annat omfattande projekt sker i Härjedalsfjällen. För att säkerställa leverans och reservmatning har man byggt en transformatorstation vid Messlingen och kommer under 2019 att färdigställa ny ledning till Särvsjön. Härjeåns river således en transformatorstation och ledning över fjället från Långå som nått sin tekniska livslängd. I samband med att man gräver ner hög- och lågspänningskabel mellan Messlingen – Mittådalen ökas driftssäkerheten i nätet samtidigt som man möjliggör för fiberanslutning till området.

I takt med ökad exploatering i Lofsdalen rustas elnätet upp. Elledningarna placeras i marken i samband med fibergrävning. På så sätt vädersäkrar man nätet för att minimera risken för driftstörningar.

– Det kostar att bygga elnät, precis som ansvarstagande drift och underhåll. Härjeåns elnät på över 600 mil ledning är under ständig översyn i syfte att säkra eldistributionen för våra kunder. Utöver nämnda projekt jobbar vi långsiktigt för ökad leveranssäkerhet i hela vårt område, avslutar Niklas Köhler.

För mer information kontakta
Niklas Köhler, vd Härjeåns Nät AB - 0680-242 40

Ämnen

  • Klimatfrågor

Kategorier

  • härjeåns nät
  • elnät

År 1917 bildades Härjeåns Kraftaktiebolag i syfte att säkra Härjedalens framtida energiförsörjning på det modernaste sätt som då fanns. I 100 år har bolaget utvecklats i takt med tiden och fortsatt bidra till en levande glesbygd. Härjeåns Kraft AB erbjuder idag lösningar inom energi, värme, kommunikation, bestående av bolagen Härjeåns Kraft AB, Härjeåns Energi AB, Härjeåns Nät AB, Härjedalens Miljöbränsle AB, Fyrfasen Energi AB.

Presskontakt

Emma Dahl

Presskontakt Marknadskommunikatör