Nyhet -

Här är politikerpanelen den 2 juni

Hästnäringens Nationella Stiftelse bjuder in till politikerträff på Skeppsholmen i Stockholm den 2 juni. Lennart Ekdal frågar ut representanter från alla riksdagspartier. På agendan står frågor som djurskydd, företagsfrågor, spelpolitik, utbildnings- och forskningsfrågor.
Lennart Ekdal frågar ut representanter från alla riksdagspartier vid dagens politikerträff. På agendan står frågor som djurskydd, företagsfrågor, spelpolitik, forskning, företagande och utbildning.

Anders Åkesson, Centerpartiet, Kalmar
Riksdagsledamot. Ledamot i Kulturutskottet och suppleant i Utrikesutskottet.
Anders Åkesson bor i Kalmar och har på det lokala planet länge arbetat för att få goda villkor för ekonomisk utveckling och tillväxt i sydöstra Sverige. I dag som riksdagsman arbetar han för att det ska gå att bo och arbeta i hela Sverige. Ett sätt att uppnå detta är enligt hans mening att stärka jordbrukets konkurrenskraft.

Anita Brodén, Folkpartiet Liberalerna, Sollebrunn
Riksdagsledamot. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt suppleant i Trafikutskottet.
Anita Brodén är lärare och delägare i ett jordbruksföretag.
– Vi har under cirka 25 år haft nötköttsproduktion, men under de senaste 10 åren har vi övergått till svinproduktion, säger Anita Brodén.
Hon är engagerad i miljö-, klimat- och energifrågor. Hon arbetar också med frågor som rör företagarnas villkor, inte minst småföretagarnas där de flesta återfinns på landsbygden.

Cecilia Widegren, Moderata samlingspartiet, Vara
Riksdagsledamot. Ledamot i Socialutskottet och suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet.
Bor på en gård utanför Vara och har eget stall med fullblodssto, med det passande namnet Witess, och ett Haflingersto –  Mitzi alias Rambo. Cecilia Widegren är moderaternas talesperson i djurfrågor och har de senaste åren aktivt arbetat för att få in mer häst i riksdagen. Hon arbetar bland annat med djurskyddsfrågor, att förbättra villkoren för hästföretag och att friskvårdsavdraget även ska omfatta ridning.

Tina Ehn, Miljöpartiet, Orust
Riksdagsledamot. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, suppleant i Näringsutskottet och i Trafikutskottet.
Tina Ehn blev invald i riksdagen 2006. Hon har gått på lantbruksskola, varit hästägare och arbetat med hästar. En fråga som Tina Ehn har engagerat sig i det senaste året är djurskyddstillsyn.
– Hästens roll i samhället kan bli betydligt bredare. Det finns en utveckling som leder oss mot en specialisering som inte alltid är helt sund. I och med det blir kravet på ett modernt djurskydd än mer viktigt, menar Tina Ehn.
Att använda brukshästar i skog och parker anser hon vara både miljösmart och trevligt.
– Jag ser utvecklingen för hästen som både stor och intressant, att använda häst i samhället bland annat inom parkskötsel, skulle kunna ge mervärden, trivsel och ett naturligt sätt att få sällskapsdjur att vara mer av nyttodjur. Samtidigt skulle det skapa en större förståelse för djuren.

Wiwi-Anne Johansson, Vänsterpartiet, Lindome
Riksdagsledamot. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och suppleant i Socialförsäkringsutskottet, Kulturutskottet och i Konstitutionsutskottet.
Wiwi-Anne Johansson är journalist till yrket och har ett långt förflutet inom public service innan hon valdes in i Riksdagen 2006. Hon är Vänsterpartiets talesperson i klimat- och miljöpolitiska frågor.
– Tidigare ägde jag Sunset Strip, en underbar maxad D-ponny från Irland, hälften Quarter, hälften Connemara, säger Wiwi-Anne Johansson.
Som ordförande i Mölndals ridklubb har hon kommunalt verkat för ökat stöd till ridsporten. Hon har det senaste året bland annat skrivit en motion som rör trav- och galopphästar. Wiwi-Anne Johansson föreslår förbud mot spödrivning och åldersgräns för när hästar ska få börja tävla. Hon vill också införa en djurombudsman för att tillvarata djurens intresse.

Roland Bäckman, Socialdemokraterna, Ljusdal
Riksdagsledamot och suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet.
Roland Bäckman har haft tre travhästar, en av dem har han fött upp själv. Han har kört ett travlopp som han också vann. Roland Bäckman har även ridit på ridskola och varit aktiv inom ridsporten som ordförande i Ljusdals Ridklubb i cirka fem år. När karriären i riksdagen är över kommer Roland Bäckman att skaffa nya hästar att träna hemma på skogsvägarna i Ljusdal.
– Det är enormt positivt att hålla på med hästar, menar han.

Irene Oskarsson Kristdemokraterna, Aneby
Riksdagsledamot. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, suppleant i Trafikutskottet, EU- nämnden och i Försvarsutskottet.
Två av Irene Oskarssons viktigaste politiska frågor är ungdomars möjlighet att utvecklas och tro på en bättre framtid, samt att förbättra villkoren för framförallt kvinnliga landsbygdsföretagare.
– Enklare regler gör att fler vågar starta företag, säger Irene Oskarsson.
Hon bor i Aneby i Småland där hon också är aktiv kommunpolitiker. Att vara förankrad i myllan är viktigt för henne. Hon vill se till helheten och har i kommunpolitiken arbetat med näringspolitiska frågor, ungdoms frågor och vikten av att politiken i en liten kommun tar ett helhetsansvar.
– Jag har inte själv hållit på med hästar. Min allergi som barn satte stopp för ett eget engagemang men jag har många vänner och släktingar som på olika sätt är aktiva, säger Irene Oskarsson.

Hästnäringen representeras av:

Gunilla Wikman, Stockholm. Vice ordförande i Svenska Ridsportförbundet och styrelsesuppleant i Hästnäringens Nationella Stiftelse.
Gunilla Wikman arbetar som konsult i finansiell kommunikation och sitter i styrelsen i två börsbolag; Proffice och HMS Networks. Gunilla Wikman började sin hästkarriär på ridskola. I dag har hon egen häst och en dotter som också rider.
En av Gunilla Wikmans politiska hjärtefrågor är att få ridning godkänd som avdragsgill friskvård på samma villkor som fotboll och andra sporter.
- Om ridningen skulle bli avdragsgill skulle vi få in fler vuxna på ridskolorna och detta skulle gagna hela hästnäringen, inte minst de svenska uppfödarna, säger Gunilla Wikman.
Om uppfödarna på detta sätt får en större marknad i form av fler och större ridskolor, kommer det att löna sig att föda upp bra ridskolehästar i Sverige.
Sverige har allt som krävs för att föda upp bra hästar, vi har stora markytor för föl och unghästar att röra sig på, vi har bra foder och ett gott djurskydd. Svenskuppfödda hästar håller hög klass, menar Gunilla Wikman.

Ulf Hörnberg, Sollentuna. Generalsekreterare Svensk Travsport.
Svensk Travsport är det nya namnet på Svenska Travsportens Centralförbund, en organisation med gamla anor.
– Jag blev intresserad av trav i 10-årsåldern när jag fick följa min äldre syster och svåger på travtävlingar. Jag har kommit in travet publikvägen och har ingen hästbakgrund i övrigt, säger Ulf Hörnberg.
Han menar att en av travets viktigaste politiska frågor är djurskyddet.
– Sedan en tid tillbaka har Svensk Travsport fokuserat på ett stort värdegrundsarbete där djurskyddet är en av grundstenarna. En annan fråga som Svensk Travsport fokuserar på är att underlätta för de hästägare som finns inom travet samt hitta nya hästägare. 

Har du frågor om politikerträffen?
Kontakta Anahita Arai, verksamhetssamordnare vid Hästnäringens Nationella Stiftelse
E-post: anahita.arai@nshorse.se
Telefon: 08-627 20 12
Mobil: 070 527 20 12

Ämnen

 • Företagande

Kategorier

 • kristdemokraterna
 • irene oskarsson
 • socialdemokraterna
 • roland bäckman
 • vänsterpartiet
 • wiwi-anne johansson
 • miljöpartiet
 • tina ehn
 • moderaterna
 • cecilia widegren
 • folkpartiet
 • anita brodén
 • centerpartiet
 • anders åkesson
 • skeppsholmen
 • hästnäringen
 • häst
 • hns
 • hästnäringens nationella stiftelse
 • anahita arai
 • stefan johanson

Relaterat innehåll

Relaterade event