Pressmeddelande -

Hästnäringens Smittskyddskommitté: Hästnäringen får gemensam smittskyddspolicy

En gemensam smittskyddspolicy för hästnäringen det blir snart verklighet. Att förbättra smittskyddet handlar inte bara om att få till ett bra smittskyddsarbete, det är lika mycket ett arbete för att se till att hästar inte far illa och att vi kan förbättrar förutsättningarna för uppfödare, aktiva, företagare och hästägare. Läs också våra nya texter i serien Stoppa smittan! som handlar om kvarka.

– Det är viktigt att tänka på smittskyddet i nästan allt arbete vi gör inom hästnäringen, till exempel när vi bygger nya anläggningar eller arrangerar tävlingar. Policyn är tänkt som ett hjälpmedel för organisationer, företag och enskilda hästägare i smittskyddsarbetet. Vi måste få in smittskyddsarbetet än mer i vårt vardagsarbete, säger Göran Åkerström, ordförande i Hästnäringens Smittskyddskommitté och chef för Hästvälfärdsavdelningen vid Svensk Travsport.

När smittor sprids blir hästarna lidande, vissa smittor kan även drabba människor. Andra följder är att tävlingar ställs in, anläggningar isoleras och som en följd drabbas företag och föreningar av stora ekonomiska kostnader när verksamheten inte kan bedrivas som vanligt. Hästnäringens Representationsråd enades om en gemensam smittskyddspolicy på senaste mötet som ägde rum i mars. Arbetet med att ta fram en ny policy ska precis påbörjas:
– Genom en gemensam smittskyddspolicy hoppas vi inom Smittskyddskommittén att vi också kan få en minskad spridning av antibiotikaresistenta bakterier som är ett hot mot att vi även i framtiden ska kunna ge bra vårdmöjligheter för människor och hästar, säger Göran Åkerström.

– Har du tankar och idéer kring smittskyddspolicyn får du gärna höra av dig till oss. Det är viktigt att policyn blir användbar och förankrad i verkligheten. Lika viktigt är att vi kan nå ut med det arbete vi gör inom smittskyddsområdet, säger Anahita Arai, sekreterare i Smittskyddskommittén och kommunikationsansvarig vid HNS.

Idag publicerar HNS och Smittskyddskommittén även två nya texter i vår serie om Stoppa smittan! och arbetet för att förhindra spridning av kvarka. En text handlar om vad du som hästägare ska tänka på inför betäckning och betessläpp och en vårdguide det vill säga en grundläggande text om hur du tar hand om en häst som diagnostiserats med kvarka. Texterna går att ladda ner som pdf:er via HNS hemsida www.nshorse.se
– Med de texter vi publicerar idag har vi sammanlagt publicerat fem texter som vi hoppas ska öka kunskapen om kvarka och generell smittspridning. Smittskyddskommittén har valt att aktivt öka med kunskapsspridning för vi tror att det är den bästa vägen att minska risken för smittspridning, säger Anahita Arai.

Synpunkter på smittskyddspolicyn:
Har du synpunkter på den kommande smittskyddspolicyn får du gärna ta kontakt med oss. Enklast är att mejla in synpunkter till info@nshorse.se

För ytterligare information:
Göran Åkerström, ordf. Smittskyddskommittén
Mobil: 070-527 20 87
E-post: goran.akerstrom@travsport.se

Anahita Arai, HNS   
Mobil: 070-527 20 12  
E-post: anahita.arai@nshorse.se

Fakta om Hästnäringens Smittskyddskommitté:
Det övergripande smittskyddsarbetet inom hästnäringen förstärktes under 2012 då Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) bildade Hästnäringens Smittskyddskommitté som verkar som ett nätverk för smittskyddsfrågor inom hästnäringen. Kommittén skall bevaka och behandla för hästnäringen aktuella och gemensamma smittskyddsfrågor. Fokus för Smittskyddskommittén arbete är att bevaka lagstiftning, regelverk och opinion avseende smittskyddsfrågor och kommunicera detta till hästnäringens företrädare. Sammansättning: Göran Åkerström (Svensk Travsport) ordf., Anahita Arai (HNS), Helena Gärtner (Svensk Galopp), Christina Storm (Svenska Hästavelsförbundet), Peter Kallings (Svenska Ridsportförbundet). Gittan Gröndahl (Statens veterinärmedicinska anstalt) är adjungerad.

Fakta om Hästnäringens Representationsråd (HRR):
Tolv av de större aktörerna inom svensk hästsektor samverkar i HRR som bildades 2008 på HNS:s initiativ. Syftet är att föra samman de stora aktörerna i ett gemensamt forum. Två gånger om året möts rådet och diskuterar samt tar ut kompassriktningen för de stora gemensamma frågorna som berör svensk hästnäring. I rådet ingår representanter från ATG, LRF, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Avelsföreningen för den Svenska Varmblodiga Hästen, Western Riders Associations of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd samt Hästnäringens Nationella Stiftelse.

 

Relaterade länkar

Ämnen

  • Häst-, ridsport

Kategorier

  • hns
  • smittskyddspolicy
  • hästnäring

Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning och avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma hästpolitiska frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se