Pressmeddelande -

Snabbanalys av ledinfektion och hästens roll som terapeut - nya projekt beviljade

Två nya forskningsprojekt har nyligen beviljats av Stiftelsen Hästforskning. Det ena handlar om utvärdering av ny metod att upptäcka ledinfektion hos häst och det andra ska studera hästens roller i olika former av människovård.

Projektet MALDI-TOF snabbtest av bakterier i ledvätska från hästar med misstänkt ledinfektion som nu beviljats anslag på 288 000 SEK för ett år leds av Pia Haubro Andersen, professor vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet).

Ledinfektion är ett allvarligt tillstånd hos häst. Ju snabbare man kan konstatera en bakteriell infektion och därmed rätt behandling sättas in, desto bättre prognos har hästen att bli frisk igen och återfå sin fulla prestationsförmåga. 

Pia Haubro Andersen kommer att testa om man med hjälp av masspektrometri snabbare kan analysera om det finns ledinfektion än med de mikrobiologiska diagnoser som vanligen används.  Ledvätska från 125 hästar ska analyseras med såväl den nya metoden som med den traditionella för att kunna göra en jämförelse.

Projektet Hästens roller i olika former av människovård leds av Gunilla Silfverberg, professor vid Ersta Sköndal högskola. Projektet ingår i forskningsprogrammet ”Hästens betydelse för människors hälsa, livskvalitet och välbefinnande”, som startade 2010.

Det nu beviljade projektet ska klargöra vad hästunderstödd terapi verkligen handlar om. Nationella och internationella experter inom olika områden ska via en frågemall få ge sin syn på hästens betydelse inom vården. Resultaten från studien förväntas underlätta designen av framtida utvärderingsstudier inom forskningsfältet. Projektet har beviljats 266 000 SEK för ett år.

- Genom en omfördelning av medel är det glädjande att vi kan stötta ytterligare två angelägna projekt som berör såväl hästens som människans ”väl och ve”, säger Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Hästforskning.

Utöver de två nya forskningsprojekten har styrelsen för Stiftelsen Hästforskning även beviljat fortsatta anslag för två pågående projekt.

Ett norskt projekt, Inverkan av hästassisterad terapi (HAT) i missbrukarvård och dess effekter, som leds av Espen Arnevik, docent vid Oslos universitetssjukhus i Norge, har beviljats 800 000 NOK för ett tredje och avslutande år.

För det svensk-norska projektet Påverkan av nordiskt klimat och hästhållning på hästens temperaturreglering har beviljats 770 000 SEK samt 665 000 NOK för andra året. Projektet leds i Sverige av professor Kristina Dahlborn, SLU samt i Norge av professor Knut Egil Bøe, Universitetet för miljö och biovetenskap.


Mer information om pågående hästforskning i Sverige och Norge finns att hämta på www.hästforskning.se

För frågor kontakta:

Peter Kallings, forskningschef för Stiftelsen Hästforskning

08-627 2011, 070-527 2011

Peter.kallings@nshorse.se

Ämnen

  • Häst-, ridsport

Kategorier

  • välfärd
  • missbrukarvård
  • veterinärmedicin
  • terapi
  • häst
  • hästforskning
  • humanvård

Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierar hästforskning i Sverige och Norge. SHF bildades 2004 av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samverkan med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF).

2009 utvidgades verksamheten genom att avtal slöts med Norges Forskningsråd. Övriga norska intressenter är Norsk Rikstoto, Forskningsmidler over Jordbruksavtalen och Norsk Hestesenter.

Ett stort antal forskningsprojekt inom olika frågeställningar kring häst har under åren genomförts. Vissa projekt är samfinansierade mellan Sverige och Norge.