Pressmeddelande -

Vi tar temperaturen på Hästsverige - gör din röst hörd

Vikande betäckningssiffror – vi känner alla igen bilden. Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) och Avelskommittén tror på den svenska hästföretagsamheten och har bestämt oss för att satsa framåt. Därför ber vi dig hjälpa oss att ta temperaturen på Hästsverige genom att medverka i vår marknadsundersökning.

En viktig del i vårt arbete är att ta reda på vad alla ni engagerade hästmänniskor tycker och tänker om hästar, sporten och avelsarbetet i Sverige. Därför ber vi dig hjälpa oss delta i vår undersökning. Svaren kommer att vara till stor hjälp i vårt arbete och framförallt för vår framtidssatsning inom avelsområdet.

Vem ska svara på frågorna? Det spelar ingen roll om du är amatör eller proffs eller om du är utövare av en hästsport eller inte - det vi har gemensamt är intresset för hästen. Alla svar är viktiga för oss!

Var kan jag gå in och svara på enkäten? Klicka på den här länken http://reply.surveygenerator.com/go.aspx?U=12855iVqu24WVGk3QGbHf
så kommer du direkt till enkäten. Du hittar även en länk till enkäten via HNS hemsida www.nshorse.se Till och med den 5 maj går det att svara på enkätfrågorna.

Redan den 16 maj träffas organisationerna i Avelskommittén på Flyinge för att fortsätta diskussionerna och ta ut en riktning för det fortsatta arbetet för att ta fram en gemensam kommunikationsplattform för svensk avel och uppfödning.

Fakta om enkäten:
Enkäten består av två delar. Du kan välja att svara på ena delen eller båda. Den fösta delen handlar om hästar, sporten och avelsarbetet. I den andra delen ställs frågor om djurskydd och bruk av bland annat skadliga träningsmetoder, alkohol och narkotika i stallmiljö. Vi som jobbar med djurskyddsfrågor inom Hästnäringens Djurvälfärdskommitté vill gärna veta vilka funderingar och insikter som finns inom det här området. Gemensamt kan vi arbeta för att förbättra djurskyddet och med din hjälp kommer vi att veta vilka områden vi närmast ska koncentrera oss på.

Fakta om Avelskommittén:
Hästnäringens Avelskommitté fungerar som ett nätverk för avels- och uppfödningsfrågor inom hästnäringen. Avelskommittén består av representanter från Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svensk Travsport, LRF och HNS. Genom att samla avelsorganisationerna vill HNS stärka arbetet kring avelsfrågorna och verka för ett ökat samarbete till gagn för en positiv utveckling.

 

För ytterligare information:
Anahita Arai, verksamhetssamordnare HNS
Mobil: 070-527 20 12
E-post: anahita.arai@nshorse.se

Ämnen

  • Häst-, ridsport

Kategorier

  • marknadsundersökning
  • avel
  • hns


Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är ett samverkansorgan inom svensk hästsektor. Speciellt intresse ägnas åt utbildning samt avel och uppfödning. HNS har det övergripande ekonomiska och organisatoriska ansvaret för Hästnäringens Riksanläggningar Flyinge, Strömsholm och Wången. Andra verksamhetsområden är gemensamma frågor samt forskning och utveckling via Stiftelsen Hästforskning. HNS, Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm, www.nshorse.se