Gå direkt till innehåll
Ny rapport: Företag uppmanar till nordiskt ledarskap i klimatfrågan

Pressmeddelande -

Ny rapport: Företag uppmanar till nordiskt ledarskap i klimatfrågan

Det nordiska näringslivet uppmanar beslutsfattare att formulera en ambitiösare klimatpolitik tillsammans med företag och civilsamhälle. På så sätt är det möjligt att uppnå ett fossilfritt samhälle snabbare, främja globala klimatåtgärder och samtidigt stärka den nordiska konkurrenskraften. Det är budskapet från vd:ar och andra ledare från några av Nordens tyngsta företag, vilket sammanställs i en rapport som fem nordiska företagsnätverk i morgon överlämnar till de nordiska klimat- och miljöministrarna, med anledning av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet.

Enligt nordiska företag kan Norden som region stimulera globala klimatåtgärder genom goda exempel på klimatlösningar och genom export av klimatsmarta varor och tjänster. Nordiska företag identifierade tidigt klimatåtgärder som en konkurrensfördel och förstår att synergierna mellan politiskt ledarskap och innovation kan öka konkurrenskraften. Många företag ser idag att miljölagstiftningen har varit gynnsam och tycker att det är dags att skala upp åtgärderna. Detta är några av slutsatserna i rapporten Nordiska företag om klimatomställningen, konkurrenskraften och tillväxten som publiceras idag. Rapporten är baserad på intervjuer med vd:ar, styrelseordföranden och andra ledande befattningshavare i några av de största företagen i de fem nordiska länderna. Tillsammans representerar de mer än en halv miljon anställda runt om i världen och har intäkter motsvarande 17 procent av de nordiska ländernas BNP.

- Klimatomställningen är vår tids största affärsmöjlighet. För att kunna dra nytta av den måste Norden ligga i framkant och skapa lösningar innan de blir mainstream. För närvarande är världen inte på rätt väg för att nå målen i Parisavtalet, men efter våra vd-intervjuer är vi övertygade om att Norden kan ta globalt ledarskap och få världen att röra sig snabbare mot en grön ekonomi, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet.

Rapporten, som är finansierad av Nordiska ministerrådet, lämnas i morgon över till klimat- och miljöministrarna av näringslivet, representerat av Hagainitiativet, Fossilfritt Sverige, Norge 203040, Icelandic New Energy och det finska nätverket Climate Leadership Coalition. Syftet är att ge politikerna inblick i hur det nordiska näringslivet kan bidra till en snabbare omställning till ett fossilfritt samhälle och samtidigt stärka den nordiska konkurrenskraften. Slutsatserna i rapporten presenteras vid ett seminarium idag där bland andra finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund och närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar.

- Sveriges mål är att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och jag tror att hela Norden har mycket att vinna på att gå före i den globala klimatomställningen. För när vi utvecklar ny klimateffektiv teknik stärker vi inte bara vår konkurrenskraft idag utan lägger också grunden för morgondagens exportframgångar, säger Mikael Damberg, närings- och innovationsminister.

Mer än 50 procent av de intervjuade företagen anger att de skulle kunna sätta mer ambitiösa mål än idag om politiken gick i rätt riktning. Tre av fyra företag uppger att de kan nå noll nettoutsläpp av växthusgaser och en majoritet av dessa uppger att de kan nå nollutsläpp innan år 2050. Många nordiska företag ser också på klimatinvesteringar som en nödvändighet som kommer att stärka deras position på världsmarknaden och säkerställa långsiktig överlevnad.

- Det är glädjande att se att så många företag har kommit till insikten att ett aktivt klimatarbete skapar nya affärsmöjligheter, sänker kostnader och ökar efterfrågan på produkter och tjänster. Det råder ingen brist på motiv för företag att bidra i arbetet för ett fossilfritt samhälle, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Länk till rapporten

Presskontakt:

Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet
tel: 0735 02 24 64
e-mail: nina.ekelund@hagainitiativet.se

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige
tel: 0703 40 69 53
e-mail: svante.axelsson@regeringskansliet.se

Erik Wennergren, pressansvarig Hagainitiativet
tel: 0730 29 05 00
erik.wennergren@hagainitiativet.se

Relaterade länkar

Ämnen


Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partner Sverige, Green Cargo, Folksam, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling, Stockholm Exergi samt Sveaskog.

Företag för aktivt klimatansvar

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.

I Hagainitiativet ingår: Axfood, Coca-Cola European Partner Sverige, Folksam, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, Nouryon, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling, Stockholm Exergi samt Sveaskog.

Hagainitiativet
Besöksadress: Skeppsbron 32
Postadress: 111 30 Stockholm Stockholm
Sverige