Gå direkt till innehåll
Svenska företag tvivlar inte längre - klimatarbete är lönsamt

Pressmeddelande -

Svenska företag tvivlar inte längre - klimatarbete är lönsamt

En överväldigande majoritet av svenska företag anser att klimatarbetet ger lojalare kunder, ökad innovationskraft och fördelar när det handlar om att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna. Det visar en undersökning som Hagainitiativet genomfört med hjälp av Demoskop, där ca 300 svenska företag fått ge sin syn på klimatarbete och lönsamhet. Idag släpps resultaten från undersökningen i Hagainitiativets nya rapport Klimatarbete lönsamt.

Hållbarhets- och klimatarbete har blivit en av framgångsfaktorerna för det svenska näringslivet, inte minst i den internationella konkurrensen. I undersökningen har företagen fått svara på vilka effekter klimatarbetet ger på olika delar av företagens värdeskapande, såsom exempelvis varumärke, innovationsförmåga och finansieringsmöjligheter. De positiva effekterna väger tyngst för en stor majoritet av företagen och allra tydligast är att företagen ser att klimatarbetet stärker varumärke och kundlojalitet samt deras attraktivitet som arbetsgivare. Bland de mest klimataktiva företagen ser 96 procent att klimatarbetet ger positiva effekter på varumärket. Nästan tre av fyra företag menar att klimatarbetet gör företaget attraktivare som arbetsgivare.

- Det råder inget tvivel längre – klimatarbete är lönsamt! I takt med att fler inser att klimatarbete och utsläppsminskningar ger affärsmässiga fördelar kommer vi att se företagen springa allt snabbare, säger Nina Ekelund, generalsekreterare för Hagainitiativet.

Ändå är det en seglivad myt att det alltid skulle vara kostsamt och svårt att minska utsläppen av växthusgaser. Hagainitiativets undersökning visar att endast 15 procent av företagen ser att klimatarbetet leder till ökade kostnader. Många företag ser istället det omvända, vilket kan bero på besparingar till följd av ökad energi- och resurseffektivitet. På frågan om hur klimatarbetet påverkar resultaträkningen ser mer än 40 procent av företagen positiva effekter, medan endast tre procent ser negativa effekter.

- Klimatarbete är ingen spikrak väg mot lönsamhet för alla företag, men vår undersökning visar att den stora majoriteten av företag i Sverige ser positiva lönsamhetseffekter av klimatarbete. Högre klimatambitioner är inget att frukta, säger Nina Ekelund på Hagainitiativet.

Till och med bland företag som i dagsläget anger att de inte bedriver ett aktivt klimatarbete är det många som anger att klimatarbetet har affärsmässiga fördelar. Det är därför märkligt att inte fler företag har en ambitiös klimatstrategi.

Läs rapporten här.

Presskontakt: Nina Ekelund, generalsekreterare Hagainitiativet
0735-022 464
nina.ekelund@hagainitiativet.se

För mer information:

www.hagainitiativet.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hagainitiativet består av företag från olika branscher som verkar för ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. I nätverket ingår AkzoNobel, Axfood, Coca-Cola European Partner Sverige, Green Cargo, Folksam, Fortum Värme, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling samt Sveaskog.

Företag för aktivt klimatansvar

Hagainitiativet är ett företagsnätverk som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet.

I Hagainitiativet ingår: Axfood, Coca-Cola European Partner Sverige, Folksam, JM, Lantmännen, Löfbergs, McDonald's Sverige, Nouryon, HKScan Sweden, Preem, Siemens, Stena Recycling, Stockholm Exergi samt Sveaskog.

Hagainitiativet
Besöksadress: Skeppsbron 32
Postadress: 111 30 Stockholm Stockholm
Sverige