Pressmeddelande -

Hägglunds Drives förvärvar Rineer Hydraulics

Hägglunds Drives har träffat avtal om förvärv av rörelsen i amerikanska Rineer Hydraulics Inc. Köpeskillingen uppgår till ca 23 MUSD. Genom förvärvet förstärker Hägglunds Drives sitt produktutbud och sin position på den nordamerikanska marknaden. Hägglunds Drives förvärvar rörelsen i Rineer Hydraulics genom en sk inkråmsaffär. Rineer Hydraulics tillverkar och säljer hydrauliska motorer för applikationer inom oljeborrning, transport, jordbruk samt bygg och anläggningar. Bolaget visar stark tillväxt och mycket god lönsamhet, omsättningen uppgick 2007 till ca 12 MUSD och bolaget rapporterade en EBITA om ca 3 MUSD. Huvudkontoret ligger i Texas, USA och antalet anställda uppgår till 80. - Förvärvet av Rineer Hydraulics kompletterar och stärker vårt produktutbud samt förstärker vår position på den nordamerikanska marknaden. I framtiden kommer vi därtill, genom vår starka globala säljorganisation, kunna erbjuda Rineers produkter till en global marknad, kommenterar Hägglunds Drives VD Per Nordgren förvärvet. For more information contact: Per Nordgren, CEO, phone +46 660 870 01, mobile +46 70 398 16 06 Hägglunds Drives är världsledande i nischen hydrauliska motorer och drivsystem. Koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför drivsystemlösningar för applikationer med krav på höga vridmoment, låga hastigheter och variabla varvtal. Drivsystemen används inom en mängd olika industrier, exempelvis gruv- och materialhantering, marin och offshore,återvinning, socker, papper och massa, gummi och plast samt den mobila industrin. Hägglunds Drives har cirka 800 anställda och omsatte 2007 1 761 MSEK med ett rörelseresultat på 360 MSEK. Produktionen är förlagd till Mellansel, Sverige och Columbus, Ohio, USA. Koncernen har 16 dotterbolag med ett femtiotal sälj- och servicekontor. Personal finns i 20 länder. Därutöver finns distributörer i ett tjugotal länder. De största geografiska marknaderna är Europa, Kina, Indien, Australien och Nordamerika. Hägglunds Drives ägs av private equity-bolaget Ratos, som är noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm Large Cap. Hägglunds Drives AB 890 42 Mellansel, Sweden Phone +46 660 870 00, Fax +46 660 871 60, www.hagglunds.com

Ämnen

  • Företagande

Regioner

  • Utanför Sverige