Pressmeddelande -

Delårsrapport för januari - september 2008

1 januari - 30 september 2008

 • Koncernens intäkter uppgick till 861 MSEK (735). Det är en ökning med 17,1 procent jämfört med motsvarande period 2007. Ökningen förklaras främst av förvärvade verksamheter.
 • Rörelseresultatet i koncernen, inklusive resultatandelen från ICA AB, uppgick till 424 MSEK (536).
 • Finansnettot uppgick till -245 MSEK (145).
 • Periodens resultat uppgick till 180 MSEK (1 012). I jämförelsesiffran ingår en positiv inkomstskatt om 350 MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 1,21 SEK (6,31) före och efter utspädning.
 • ICA-koncernens intäkter ökade med 11,0 procent. Rörelseresultatet uppgick till 1 602 MSEK (1 840).

1 juli - 30 september 2008

 • Koncernens intäkter uppgick till 277 MSEK (308).
 • Rörelseresultatet i koncernen, inklusive resultatandelen från ICA AB, uppgick till 203 MSEK (269).
 • Finansnettot uppgick till -112 MSEK (-27).
 • Periodens resultat uppgick till 89 MSEK (241). Resultat per aktie uppgick till 0,57 SEK (1,50).
 • ICA-koncernens intäkter ökade med 10,0 procent. Rörelseresultatet uppgick till 683 MSEK (899).

VD Claes-Göran Sylvén kommenterar rapporten: "När det gäller våra portföljbolag arbetar vi för att hålla en god beredskap för ett sämre konjunkturläge, bland annat handlar det om att snabbt kunna anpassa kostnadsmassan om marknaden skulle vika ytterligare. Vi känner emellertid god tillförsikt inför fjärde kvartalet, årets viktigaste inom handeln, utifrån de bedömningar vi kan göra i dagsläget."

För mer information, vänligen kontakta:

VD Claes-Göran Sylvén 08-55 33 99 64

CFO (slutar i november 2008) Göran Hesseborn 08-55 33 99 99

tf CFO Charlotte Hjorth 08-55 33 99 10

IR-chef Pernilla Grennfelt 08-55 33 99 55

Press- och analytikerträff

Onsdagen den 5 november håller Hakon Invest en press- och analytikerträff kl 10.30 i Salén Konferens på Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Anmälan kan göras på ir@hakoninvest.se. Press- och analytikerträffen webbsänds och går att följa på www.hakoninvest.se.

Hakon Invest, som är noterat på OMX Nordiska Börs i Stockholm, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden och Baltikum. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror. Hakon Invest är också ägare i Forma Publishing Group, Kjell & Company, Hemma, Cervera, inkClub och Hemtex. Mer information om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se

Ämnen

 • Ekonomi, finans