Pressmeddelande -

Forma köper B. Wahlströms Bokförlag

Hakon Invests dotterbolag Forma Publishing Group stärker sin position på bokmarknaden genom förvärv av B. Wahlströms Bokförlag. Forma Publishing Group AB har idag tecknat avtal om förärv av B. Wahlströms Bokförlag AB. B. Wahlströms har 34 anställda och en omsättning på drygt 100 MSEK. - B. Wahlströms har ett brett register inom framför allt ungdomstitlar och utgör ett bra komplement till Formas nuvarande bokförlagsverksamhet. Vi ser stora utvecklingsmöjligheter för B. Wahlströms tillsammans med ICA Bokförlag, samtidigt som det skapar synergier på kostnadssidan, säger Göran Hesseborn, CFO för Hakon Invest och styrelseledamot i Forma Publishing Group. - Förvärvet är i linje med den tillväxtstrategi vi lagt fast för Forma i egenskap av aktiv och långsiktig ägare, säger Göran Hesseborn. B. Wahlströms Bokförlag är verksamt inom utgivning av böcker inom områdena skönlitteratur, fakta och ungdom samt driver bokklubbarna Läslusen och Fantasyklubben. Mest känt är förlaget för ungdomsböckerna med röda och gröna ryggar. Därutöver äger B. Wahlströms även 25 procent i jultidningsförlaget Brafö. Säljare är J A Lindblads Bokförlagsaktiebolag. Tillträde sker per 1 juni 2006. För mer information, vänligen kontakta: CFO Göran Hesseborn tel 08-55 33 99 99 IR-chef Pernilla Linger tel 08-55 33 99 55 pressmeddelande Hakon Invest, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror, samt 100 procent av Forma Publishing Group, ett av Sveriges största förlag. Ytterligare information om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans