Pressmeddelande -

Hakon Invest investerar 100 MSEK i den snabbväxande hemelektronikkedjan Kjell & Company, med 15 butiker i södra Sverige.

Hakon Invest har i dag tecknat avtal om förvärv av 50 procent av aktierna och rösterna i hemelektronikkedjan Kjell & Co Elektronik AB (Kjell & Company), som är en ledande återförsäljare av hemelektroniktillbehör i Sverige. Kjell & Company äger och driver 15 butiker. Under kalenderåret 2006 beräknas Kjell & Company omsätta cirka 260 MSEK med god lönsamhet. "Kjell & Company är en framgångsrik hemelektronikkedja som har ett välutvecklat och tydligt koncept. Framgångarna är baserade på en kombination av hög servicegrad, tydlig prisprofil och god entreprenörsanda samt tillgänglighet för konsument. Vi ser stora möjligheter för Kjell & Company att bygga vidare på sin affärsidé de närmaste åren", säger Stein Petter Ski, Senior Investment Manager på Hakon Invest. "Hakon Invest ser mycket positivt på investeringen. Hakon Invest kommer tillsammans med den nuvarande bolagsledningen att bidra med kunskap och erfarenheter, ett brett kontaktnät och finansiell uppbackning. Det kommer att skapa möjligheter för en fortsatt stark expansion för Kjell & Company med nya butiker i Sverige", säger Göran Hesseborn, CFO och Head of Investments på Hakon Invest. "Vi är mycket glada att vi har fått Hakon Invest som ny delägare. Hakon Invest är en utmärkt samarbetspartner för oss bland annat tack vare sin syn på långsiktigt ägande, vilket gör att vi tillsammans kan utveckla och förädla Kjell & Companys verksamhet. Vi ser stora fördelar hos Hakon Invest med deras investeringsstrategi. Hakon Invests kunnande inom detaljhandeln via sitt ägande i ICA AB kommer att ge oss möjligheter att ytterligare förfina vårt detaljhandelskoncept, samt att vi tillsammans kan förverkliga vårt mål att vara en rikstäckande butikskedja senast år 2011", säger Kjell Dahnelius, grundare av Kjell & Company. Kjell & Company kommer att öka expansionstakten för nya butiker framöver. I dagsläget har fem nya butiker kontrakterats som kommer att öppna under 2006-2007. Ambitionen är att antalet butiker i Sverige ska öka till ett 40-tal på fem års sikt. Den planerade expansionen ska ske med bibehållen god lönsamhet och finansieras i huvudsak med befintliga medel. Vid sidan av butikerna är postorder och e-handel viktiga försäljningskanaler för Kjell & Company. Hakon Invest investerar 100 MSEK i Kjell & Company, varav 80 MSEK utgör förvärv av befintliga aktier och 20 MSEK teckning av nyemitterade aktier. Hakon Invests ägarandel kommer att uppgå till 50 procent av kapitalet och rösterna. Kjell & Company startades 1990 av bröderna Fredrik Dahnelius, Markus Dahnelius och Mikael Dahnelius samt fadern Kjell Dahnelius. De fyra grundarna kommer efter Hakon Invests förvärv behålla sina befattningar i bolaget och tillsammans kvarstå som ägare till 50 procent av kapitalet och rösterna. Affären är villkorad av sedvanliga villkor och myndighetsgodkännande. Affären och förvärvsanalysen är planerad att slutföras under tredje kvartalet 2006. För mer information, vänligen kontakta: Claes-Göran Sylvén VD och koncernchef tel 08 - 553 399 64 Stein Petter Ski Senior Investment Manager tel 08 - 553 399 44 Pernilla Linger IR-chef tel 08 - 553 399 55 Hakon Invest, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror, samt 100 procent av Forma Publishing Group, ett av Sveriges största förlag. Ytterligare information om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans