Pressmeddelande -

Hakon Invests delårsrapport januari - mars 2006

1 januari - 31 mars 2005 - Koncernens intäkter uppgick till 154 MSEK (148) under januari - mars 2006. Det är en ökning med 3,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. - Periodens resultat i koncernen uppgick till 239 MSEK (210). Det är 14 procent högre än motsvarande period i fjol. - Resultatet per aktie uppgick till 1,49 SEK (1,30). - ICA AB:s intäkter ökade med 3,3 procent. Periodens resultat steg till 465 MSEK (251). - Forma Publishing Groups intäkter steg till 154 MSEK (142). Periodens resultat blev -1 MSEK (0). VD Claes-Göran Sylvén kommenterar delårsrapporten. "2006 har börjat bra för Hakon Invest och våra innehavsbolag. För ICA AB är det glädjande att konstatera att marknadssatsningen som inleddes i fjol med prisoffensiven fortsätter att stärka ICA:s position i Sverige, med en butiksförsäljning som under det första kvartalet överträffade förväntningarna. Under 2006 kommer ICA AB att investera för framtiden genom att hålla en hög nyetableringstakt och ytterligare stärka inköpsorganisationen och logistikfunktionerna, samtidigt som man kommer att lägga vikt vid att hålla priserna nere." "Vårt helägda dotterbolag Forma Publishing Group har haft en stabil inledning på året, med såväl ökade prenumerationsintäkter som annonsintäkter. Nya titlar har lanserats både i Sverige och i Finland samtidigt som utgivningstakten har ökat för flera befintliga tidningar." För mer information, vänligen kontakta: Informationschef Anders Hallgren tel 08-55 33 99 66 IR-chef Pernilla Linger tel 08-55 33 99 55 Hakon Invest, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, bedriver en aktiv och långsiktig investeringsverksamhet med fokus på handelsinriktade företag i Norden. Hakon Invest äger 40 procent av ICA AB, ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med fokus på dagligvaror, samt 100 procent av Forma Publishing Group, ett av Sveriges största förlag. Ytterligare information om Hakon Invest finns på www.hakoninvest.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans