Gå direkt till innehåll
Halfen levererar ankarskenor i syrafast stål till Västlänken

Nyhet -

Halfen levererar ankarskenor i syrafast stål till Västlänken

Till delprojekt Centralen i Göteborgs omfattande Västlänken-projekt efterfrågas Halfens varmvalsade och tandade HZA DYNAGRIP skenor i syrafast stål. Delprojektet avser en 2 km dubbelspårig järnväg i tunnel under centrala Göteborg samt underjordisk pendel- och regiontågsstation strax norr om nuvarande Göteborgs central. Järnvägstunnlarna kommer gå genom berg och lera, där man först gräver ut och sedan gjuter en tunnel i betong. Våra Halfenskenor är lämpliga för ingjutning i betongens tryck- och dragzon och den speciella tandning garanterar en säker lastöverföring. Ett spännande projekt att få vara med i. Många fler produktfördelar finns på www.halfen.com/se

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Joakim Angervall

Joakim Angervall

Presskontakt VD 031-98 58 98

Imagine.Model.Make

Leviat etablerades i november 2020 och är det nya varumärket för samtliga CRH:s byggtillbehörsföretag. Det betyder att Halfen har övergått till att vara ett produktvarumärke i Leviats omfattande produktportfölj.
Under varumärket Leviat samlas ledande branschnamn som Ancon, Plaka och Halfen i en global verksamhet och skapar tillsammans ett världsledande företag inom bl a följande områden:

• Förankringssystem
• Armeringssystem
• Montagesystem
• Fasadinfästning
• Transportankarsystem
• Dragstångsystem

På Leviat erbjuder vi våra kunder högkvalitativa produkter och tillhandahåller tekniska lösningar för applikationer inom bygg- och industriprojekt. Arkitekter och ingenjörer utnyttjar våra produkter och vår tekniska programvara i sina projekt. Byggföretag, elementfabriker och distributörer/återförsäljare använder vårt breda produktsortiment i husbyggnation och alla typer av anläggningsprojekt. Med lång erfarenhet och gedigen branschkunskap erbjuder vi professionell rådgivning och teknisk support till föreskrivare och tillverkare. Vår roll är att lyssna, assistera och snabbt vara startberedda genom våra kunders byggprocesser - från planeringsstadiet ända fram till färdig konstruktion. Att vi dessutom kan erbjuda genomtänkt logistik och stor leveranspotential ger oss extra försprång i vår service.

I Sverige är Leviat en ledande leverantör till bygg- och betongelementindustrin med huduvkontor och lager i Göteborg.

Leviat AB
Vädursgatan 5
412 50 Göteborg
Sverige