Pressmeddelande -

Hall Miba säljer fastighetsbolag till Fastpartner

Med tillträde 1 december så avyttrar Hall Miba koncernen sitt fastighetsbolag till det börsnoterade företaget Fastpartner. Försäljningen innebär att Hall Miba AB och dotterbolaget Quickpilot AB ökar sin finansiella styrka för framtiden. Hall Miba som under 2010 ingått ett större samarbete med DSV avseende hela logistikverksamheten fortsätter nu renodlingen ytterligare genom försäljningen av fastigheten. Hall Miba fortsätter som långsiktig hyresgäst i delar av fastigheten. Bolagets försäljning har ökat under 2010 och med flera förlängda kundavtal så ser bolaget en betydande försäljningsökning för kommande år.

Dotterbolaget Quickpilot som utvecklat en pekskärm för konsument fortsätter att växa under 2011. Pekskärmen lanserades under 2010 och har rönt stort intresse på marknaden. Bolaget offererar nu lösningar på både den europiska och amerikanska marknaden. För mer info se www.quickpilot.com

Mer info om FastPartner finns på www.fastpartner.se

Kategorier

  • hall miba
  • fastighet
  • fastpartner
  • quickpilot

Hall Miba är en oberoende grossist i bilistbranschen som levererar bilvårdsartiklar, biltillbehör, samt fritids- och kampanjartiklar till bensinstationer runt om i Norden. I sortimentet finns alla marknadens ledande varumärken. Utöver varor erbjuder Hall Miba sina kunder en rad mervärden som syftar till att öka lönsamheten i den enskilda butiken, bl a QuickPilot, handscanner för e-beställningar och mer än 40 års produktkunskap.