Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

450 000 kronor fördelas till tio samhällsföreningar

För att stödja demokrati och delaktighet på lokal nivå delar Halmstads kommun ut pengar till olika samhällsföreningar. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutade under tisdagens möte att fördela 450 000 kronor till följande föreningar:

Snöstorps stadsdelsförening 44 000 kronor

Haverdals samhällsförening 21000 kronor

Trönninge samhällsförening 13 000 kronor

Slättåkra bygdeförening 42 400 kronor

Kvibille allförening 60 100 kronor

Simlångsdalens samhällsförening 60 000 kronor

Getinge samhällsförening 70 000 kronor

Oskarströms samhällsförenings 63 000 kronor

Harplinge samhällsförening 48 500 kronor

Gullbrandstorps samhällsförening 28 000 kronor

Pengarna kommer bland annat att gå till evenemang, trycksaker och annan informationsspridning samt anordnande av dialogmöten. Föreningar som får bidrag ska medverka till att kommunens övriga riktlinjer följs samt verka i enlighet med Halmstads kommuns värdegrund.

Syftet med stödet är att verka för den lokala demokratin på orten/bygden och ska komma invånarna till godo. Den sammanlagda summan av ansökningarna uppgick till 701 600 kronor. Kommunfullmäktige har avsatt 450 000 kronor i budget till samhällsföreningarnas demokratiarbete. Bidragen är inte permanenta utan söks årligen.

Ärendet går nu vidare till kommunstyrelsen som är sista beslutsinstans.

Kontakt:

Ella Kardemark (KD), ordförande KPLU 072-534 09 00
ella.kardemark@halmstad.se

Ann-Charlott Mankell (M), 1:e vice ordförande KPLU  070-245 82 69
ann-charlott.mankell@halmstad.se

Krissi Johansson (S), 2:e vice ordförande KPLU  072-727 94 90

krissi.johansson@halmstad.se

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt kommunikatör kommungemensamt, servicekontoret, socialförvaltningen 070-147 70 89