Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

5,7 miljoner kr tilldelas projekt för att digitalisera Halmstad

Halmstads stadsnät, Högskolan i Halmstad och RISE (Research Institutes of Sweden) har gemensamt blivit tilldelade 5,7 miljoner kronor av Vinnova. Anslaget tilldelas deras projekt för att fortsätta arbetet med att utveckla smarta, tekniska lösningar för att möta några av framtidens samhällsutmaningar.

Halmstads stadsnät, Högskolan i Halmstad och RISE har gemensamt påbörjat ett projekt för att genomföra innovationssatsningar inom IoT (Internet of Things). Projektet har nu blivit tilldelat 5,7 miljoner kronor av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, fram till år 2021. Målet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för företag och offentlig sektor att genomföra utvecklingssatsningar inom IoT. Dessa investeringar kommer att vara av största vikt för att kunna möta några av de framtidsutmaningar som samhället står inför. De prioriterade områdena i detta projekt är klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering.

Halmstads stadsnät har under många år byggt upp en fiberinfrastruktur för kommunens medborgare, företagare och kommunala verksamhet. I takt med att digitaliseringen och teknikutvecklingen ger stora möjligheter till effektiviseringar och nya tjänster kommer Halmstads stadsnät att bedriva digitaliseringen av Halmstads kommun.

 – För oss är det naturligt och självklart att vi är en aktiv del i att driva utvecklingen av IoT både inom kommunkoncernen, men även för samhället inom kommunen i övrigt såsom näringsliv, högskola och övrig offentlig verksamhet. Det här projektet ger oss utökade möjligheter att driva på utvecklingen mot en smartare kommun, säger Yngve Kihlberg (C), styrelseordförande i Halmstads stadsnät AB.

Redan i dag pågår ett samarbete mellan Nokia och Halmstads stadsnät med syfte att utveckla det pågående IoT-arbetet. Under hösten har arbetet fokuserat på att genomföra testverksamhet i större skala för att utvärdera plattform, teknik samt tjänster och tjänsteutveckling.

– Vi är mycket stolta över att fördjupa vårt samarbete i Halmstad. Med våra IoT-lösningar kan Halmstad dra nytta av ett allt mer uppkopplat samhälle och skapa en plattform för framtidens smarta stad, säger Peter Wennerström, Sverigechef Nokia.

I Vinnovas motivering för anslagsbeslutet lyftes framförallt att projektet ”bedömts ha en stark aktörskonstellation med kommunala bolaget Halmstads stadsnät som testbäddsutvecklare i samverkan med RISE och Högskolan i Halmstad samt med digitaliseringsansvariga, deltagande förvaltningar och kommunalägda bolag, vilket bedöms borga för att digitaliseringen kan göra nytta i den kommunala verksamheten”.

– Vi är väldigt glada för detta projekt, vilket möjliggör både en nationell och internationell positionering av Halmstad inom området. För Högskolan i Halmstad ligger projektet helt i linje med Elektronikcentrums och hela Högskolans profil inom smarta städer och samhällen. Vår kompetens för att utveckla IoT-tjänster kommer att stärkas, säger Magnus Clarin, chef för Akademin för informationsteknologi på Högskolan i Halmstad.

Redan denna vinter (2018-2019) kommer IoT-sensorer att användas för att rapportera om var och hur mycket det har snöat i Halmstads kommun. Sensorerna kommer att möjliggöra både besparingar och effektivisering för kommunens snöröjning. Istället för att åka ut till en plats och se om det har snöat eller inte, kommer nu sensorerna att kunna ge direktrapportering om detta. 

– Detta innebär en mycket välkommen möjlighet att accelerera arbetet med Halmstad som en smart kommun. Med den här satsningen på digital infrastruktur får både kommunen och det lokala näringslivet helt nya verktyg för att med moderna arbetssätt arbeta mer effektivt och att använda sina resurser på bästa möjliga sätt, säger Jonas Bergman (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun.

För mer information, kontakta:

Halmstads stadsnät
Henrik Johansson, Nätchef, 070-274 96 48, henrik.johansson@halmstad.se

RISE, Research Institutes of Sweden
Urban Bilstrup, Manager Reliable Wireless Lab, 072-204 17 99, urban.bilstrup@ri.se

Högskolan i Halmstad
Per-Olof Karlsson, forskningsingenjör vid Elektronikcentrum, Högskolan i Halmstad, 
072-967 65 58, per-olof.karlsson@hh.se

Vad är IoT – Internet of Things?

Det kan vara vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.

Sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser vilket underlättar för integration med datasystem och kan resultera i högre effektivitet och exakthet. När sakernas internet innehåller sensorer blir det ett exempel på det som cyberfysiska system som intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.

Vinnovas beslutsmotivering för den beviljade ansökan:

”Ansökan handlar om att skapa bättre förutsättningar för företag och offentlig sektor att genomföra utvecklings- och innovationssatsningar inom Internet of Things för att möta de prioriterade samhällsutmaningarna: klimat och miljö, hälsa och en ökad digitalisering. Ansökan har i konkurrens med andra bedömts ha en stark aktörskonstellation med kommunala bolaget Halmstads stadsnät som testbäddsutvecklare i samverkan med RISE och Högskolan Halmstad samt med digitaliseringsansvariga, deltagande förvaltningar och kommunalägda bolag, vilket bedöms borga för att digitaliseringen kan göra nytta i den kommunala verksamheten. Det bedöms vidare vara positivt att förutom teknik även testa tjänster, samordning såväl som affärsmodeller.”

Ämnen

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.