Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Barn- och ungdomsnämnden säger nej till intraprenad i Steninge och Harplinge

Vid onsdagens möte med barn- och ungdomsnämnden togs det bland annat beslut om förslaget till intraprenad för skolorna i Steninge och Harplinge. Nämnden beslutade också om utdelning av fondmedel samt diskuterade en framtida skola i Simlångsdalen.

Mötet genomfördes i digital form.

Beslut om förslag till intraprenad i Steninge och Harplinge

Barn- och ungdomsnämnden beslutade att avslå förslaget att starta intraprenadverksamhet vid skolorna i Harplinge och Steninge.

Bakgrunden till beslutet är att nämnden anser att rektorer och personal inom förvaltningen redan idag, med stöd av bland annat skollag och kommunens styrmodell, redan har mycket stor beslutanderätt om verksamhetens mål och organisering.

Vidare anser nämnden inte att intraprenaden på dessa två skolor skulle bidra till rörelse mot minskad skolsegregation och likvärdighet, Intraprenad innebär att skolhuvudmannen tappar i förmåga att styra resurser mot där de bäst behövs – en skyldighet huvudmannen har enligt skollagen.

Nämnden vill inte gå in i en överenskommelse där villkoren för intraprenaden inte på förhand är satta, utan kräver fortlöpande utredning och förhandling.

Brearedsskolan – det krävs en lösning för framtiden

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har beslutat att låta barn- och ungdomsnämnden yttra sig över funktionen i nuvarande lokaler, önskvärd organisation och framtida underlag för elever.

Nuvarande lokaler i Brearedsskolan består av flera byggnader som tillkommit vid olika tider. Den senast tillkommande lokalen är en paviljong med tillfälligt bygglov. Lokalerna har många små klassrum, matsalen är otillräcklig och rymmer knappt två klasser samtidigt, elevhälsan klarar inte myndighetskrav och flera funktioner som idag finns i nya skolor saknas. Det behövs en långsiktig lösning då det gäller skollokaler i Simlångsdalen konstaterar barn- och ungdomsnämnden.

Nämnden anser att skolan fortsatt ska vara en F-6, minst till år 2030. Den nya skolan som planeras på Vallås behöver anpassa antalet elevplatser i åk 7-9 för elever från Simlångsdalen.

Enligt befolkningsprognosen sker ingen förändring i elevantalet förrän efter 2027. Beslut om skolans framtida storlek och organisation behöver därför utredas och eventuellt revideras om några år när det finns mer säkra tider och omfattning av kommande utbyggnad av bostäder.

För att ha bästa beredskap inför kommande ny- om och/eller tillbyggnad av skolan bör det inom snar framtid ske en övergripande bedömning av skolans olika byggnaders kvalitet och fastighetens möjligheter till förändring. Fastigheten behöver vara en långsiktigt hållbar lösning för skolan.

Brearedsskolan föreslås byta namn vid lämpligt tillfälle till Simlångsdalens skola för att tydliggöra var skolan finns.

Fullt på skolor i centrum

Furulundsskolan F-9, Brunnsåkersskolan 4-9 och Slottsjordsskolan F-3 har svårt att ta emot nya elever och starta nya klasser på grund av att det flyttar in mycket människor i centrala Halmstad. Därför beslutade nämnden om en lösning som innebär att elever som är nyinflyttade i området fram till juni 2021 bereds plats i närliggande skolor.

Eleverna kommer att erbjudas plats i någon av de skolor som ligger närmast hemmet och som har ledig kapacitet. De skolor som kan komma i fråga är Klaraskolan, Östergårdsskolan, Kärlekens skola/Stenstorpsskolan eller Söndrumsskolan.

För de nyinflyttade elever som placeras enligt det tillfälliga regelverket ska detta betraktas som ett och samma elevområde gällande möjlighet för skolskjuts.

Utdelning från fonder

Barn och ungdomsnämnden disponerar fondmedel för utdelning till barn och ungdomar inom Halmstads kommun. Det finns medel från följande fonder: Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn, Sigrid Kanths minnesfond, Walter Raquettes donationsfond, Samfond till förmån för Halmstad Grundskolor samt Samfond till förmån för barn och ungdomar. Totalt hade nämnden att fördela 217 336 kronor.

Barn och ungdomsnämnden beslutade att fördela fondmedlen inom följande verksamheter:

  • Förskolor 37 500 kr, För utflykt eller liknande
  • Dagbarnvårdare 1 000 kr, För utflykt
  • Skolbarnsomsorg, F-klass 34 500 kr, För utflykt, studie/fritidsresa
  • Skola åk 1-9 69 636 kr, För studie/fritidsresa
  • Särskola 13 500 kr, För utflykt, studie/fritidsresa
  • Kulturskolan 42 000 kr, För evenemang & studieresa
  • Föreningsverksamhet 21 000 kr, För läger, fritidsresa, integrationsaktiviteter

För ytterligare information, kontakta:

Lovisa Aldrin, (L), ordförande i barn-och ungdomsnämnden
Tel: : 0768- 55 12 90
lovisa.aldrin@halmstad.se

Magnus Jeppesen (S), ledamot barn- och ungdomsnämnden
tel: 0768-79 80 61
magnus.jeppesen@halmstad.se

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Lisa Klang

Lisa Klang

Presskontakt kommunikationschef, kommunikationsavdelningen 035-139625
Mikael Novak

Mikael Novak

Presskontakt pressansvarig kommunikatör kommungemensamt, kommunledningsförvaltningen 070-147 70 89

Hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden

Halmstad är landets 18:e största kommun med över 100 000 invånare.
Det fördelaktiga läget på västkusten gör att företagandet utvecklas, turismen frodas och invånarna trivs och blir fler.
Kommunen strävar tillsammans med sina drygt 8 000 medarbetare efter att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad.